English version of this page

Kropp og funksjon (BODYFUNC)

Helseproblemer handler i stor grad om funksjonsforandringer, og ikke bare symptomer og diagnoser. Vår ambisjon er å gjennomføre ulike typer av forskningsprosjekter for å bidra til økt kunnskap og forståelse av sammenhenger mellom sykdom, helse og funksjon.

Denne forskergruppen er opptatt av hvordan helsetjenesten og omgivelsesfaktorer påvirker disse sammenhengene. Vi har særlig fokus på plager knyttet til muskelskjelettapparatet og andre kroniske sykdommer og vi har en bred metodisk tilnærming til forståelse av og forskning på kropp, bevegelse og funksjon.

Om BodyFunc

Gruppen består av medlemmer med ulik utdanningsbakgrunn, som fysioterapi, kiropraktikk og fysiologi. Vi har et utstrakt samarbeid med andre yrkesgrupper som leger, sykepleiere, samfunnsvitere og humanister. Dette gjenspeiles i variasjonen i både tematikk og metodikk i prosjektene som forskergruppens medlemmer er engasjert i.

Andre prosjekter

  • Funksjonsendring hos gravide
  • Kliniske tester for kjeveleddsdysfunksjon
  • Motor control for human head and neck movement
Publisert 14. apr. 2015 15:29 - Sist endret 2. okt. 2019 12:45

Kontakt

Forskergruppeleder

Hilde Stendal Robinson

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere