English version of this page

Kropp og funksjon

Gruppen har en bred tilnærming til forståelse av og forskning på kropp, bevegelse og funksjon. Det dreier seg blant annet om, fra ulike perspektiver, å prøve å forstå fenomener, underliggende mekanismer, prognostiske faktorer, funksjonspåvirkning og kliniske aspekter ved forskjellige tilstander.

Om gruppen

Gruppen består av medlemmer med ulik utdanningsbakgrunn, som fysioterapi, sykepleie, kiropraktikk og fysiologi. Dette gjenspeiles i variasjonen i både tematikk og metodikk i prosjektene som forskergruppens medlemmer er engasjert i.

Hvordan tilstander påvirker funksjon og hvordan de kan forebygges, hva kan bidra til bedring, hva betyr det å ha og leve med forskjellige helseplager er innenfor vårt interesseområde. Gruppen er på grunnleggende basis interessert i å utforske hvordan de fenomenene vi er opptatt av kan undersøkes og forstås ut fra ulike perspektiver.

Forskningsinteresser

 • Kartlegging
  • Karakteristikk/mekanismer/diagnoser
  • Å leve med og ha – opplevelse
  • Funksjon
 • Behandling og forløp
  • Effekt
  • Erfaringer - pasientperspektiv og terapeutperspektiv
  • Forhold som påvirker
 • Metoder for anvendelse i forskning og klinikk
  • Utvikle og undersøke ulike metoder og verktøy for å kartlegge og studere funksjon, behandling og forløp

Prosjekter

Publisert 14. apr. 2015 15:29 - Sist endret 26. apr. 2018 14:45