English version of this page

Interaksjon av gener og miljø ved demens

Det er ventet en dramatisk økning i utbredelsen av demens, inkludert Alzheimers sykdom, den vanligste formen for demens. Det finnes ingen effektiv måte å unngå Alzheimers på og det er et akutt behov for å finne nye ledetråder i etiologien. Norge har mulighet til å svare på denne utfordringen gjennom våre nasjonale kohortstudier og registre. Dette prosjektet benytter denne tilgjengelige informasjonen for å undersøke hvordan våre modifiserbare vaner og miljø påvirker demens.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 23. mai 2011 14:05 - Sist endret 4. juli 2014 10:35

Kontakt

Prosjektleder

Espen Bjertness 

Deltakere

 • Per Nafstad
 • Heidi Kristin Ormstad
 • Knut Engedal
 • Bjørn Heine Strand
 • Espen Bjertness
 • Per Magnus
 • Helga Refsum
 • Tor Atle Rosness
 • Gunn Peggy Knudsen, FHI
 • Mina Bergem, AHUS
 • Lars Lannfelt, Uppsala University
 • Henrik Schirmer, UiT
 • Jostein Holmen, NTNU
 • Nikias Siafarikas, AHUS
 • Geir Selbæk, Sykehuset Innlandet
 • Øyvind Næss, FHI
 • Kristian Tambs, FHI
 • Marte Handal, FHI
 • Vidar Hjellvik, FHI
 • Randi Selmer, FHI
 • Tor Atle Rossnes, UiO
 • Grete Tell, UiB
 • Srdjan Djurovic, OUS
 • Miia Kivipelto, Karolinska Institutet
Detaljert oversikt over deltakere