English version of this page

GHB-forgiftning på legevakt

Prosjektet utgår fra Oslo Legevakt og undersøker pasienter med mistenkt GHB-forgiftning for vurdere dagens diagnostikk- og behandlingspraksis.

Om prosjektet

Gammahydroksybutyrat (GHB) gir alvorlige forgiftninger som krever akutt behandling på legevakt og sykehus. I tillegg blir det brukt som bedøvende middel ved planlagte seksuelle overgrep. Laboratorieanalyser vil hjelpe oss å vurdere om dagens kliniske diagnostikk er sikker nok, eventuelt være et supplement for å forbedre den. Kan forgiftningspasientene trygt behandles på legevakt eller trenger de innleggelse i sykehus? Ved påført rus vil prøvetaking på legevakt kunne identifisere stoffer som raskt går ut av kroppen. Praksis frem til høsten 2018 var at pasienter ble henvist til private laboratorier påfølgende dag, hvilket forsinket diagnostikken og man ville kunne gå glipp av stoffer med kort halveringstid.

Mål

Prosjektet har to deler. Vi vil 1) Undersøke pasienter med mistanke om GHB-forgiftning ved å ta rusmiddelprøver i spytt og blod, samt kartlegge klinisk forløp og behandling i ambulanse, på legevakt og på sykehus for å finne prediktorer for når sykehusinnleggelse er nødvendig. 2) Ta rusmiddelprøver av pasienter som kommer til Legevakten med mistanke om påført rus for å se hvilke agens vi kan påvise.

Bakgrunn

Gammahydroksybutyrat (GHB) blir brukt som rusmiddel og til å påføre andre rus. Bruk av GHB er et økende problem og fører til at mange trenger behandling på legevakt eller sykehus. Ved Legevakten i Oslo ser vi GHB hos pasienter som kommer inn med akutte forgiftninger, men også hos pasienter som kommer senere i forløpet hvor de mistenker at de er blitt påført rus og ønsker prøvetaking.

Inkludering av pasienter til begge studier startet høsten 2018 ved Oslo legevakt.

Finansiering

Allmennmedisinsk forskningsfond

Samarbeid

Oslo kommunale legevakt

Start - slutt

2018 - 2023

 

 

Publisert 16. okt. 2020 09:16 - Sist endret 16. okt. 2020 09:16