English version of this page

Gravitate-Health

Gravitate - Health er et forskningskonsoritum som skal utvikle innovative digitale helseinformasjonsverktøy til pasienter og og anbefalinger for å styrke et persontilpasset helsevesen.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, linje, azure, skrift.

Prosjektet skal lage digitale løsninger som gir bedre tilgang til informasjon om egen helse og medisiner, samt styrke informasjonsforståelse for å sikre tryggere legemiddelbruk. Dette vil redusere risiko for feil i legemiddelbruk, og styrke livskvalitet hos pasienter i Europa.

Informasjon om legemidler er underlagt strenge reguleringer og vitenskapelige valideringsprosedyrer. Informasjonen spiller en sentral rolle i å hjelpe helsepersonell når de foreskriver og utleverer medisinen, og for å at pasienter og forbrukere vet hva som er sikker bruk.

I dag mottar pasienter først og fremst denne informasjonen i form av et pakningsvedlegg som følger med medisinen. Dette gir en rekke praktiske utfordringer. Innholdet i brosjyrene er ofte ikke like lett forståelig og det er ikke all informasjon som relevant for mange pasienters behov. Teksten i pakningsvedleggene er gjerne lang og har ofte liten skrift. Problemene med å forstå, lese og nyttiggjøre seg informasjonen kan forverres av aldring, komplekst sykdomsbilde og kroniske sykdommer. Mange pasienter trenger i tillegg å forholde seg til flere pakningsvedlegg fordi de tar flere forskjellige medisiner.

For å støtte den digitale transformasjonen av helsevesenet i hele EU, er bidraget fra dette prosjektet å gjøre legemiddelinformasjon fra autoriserte kilder digitalt tilgjengelig for pasienter og helsepersonell. Det vil gi betydelige folkehelsegevinster om dette bedrer etterlevelse og forståelse av legemidlene.

Les mer om prosjektet på engelsk side

Finansiering

18,5 millioner Euro, fra The Innovative Medicines Initiative (IMI). IMI er samfinansiert av Horizon2020, European Commission, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), og IMI Associated Partners.

Samarbeid

40 partnere i 15 land er gått sammen i dette offentlige-private partnerskapet, som skal jobbe sammen med å realisere ambisjonen om  nye, brukerfokuserte digitale verktøy, slik at alle innbyggere får tilgang til kvalitetssikret og relevant informasjon om medisinene de tar. Prosjektet er koordinert av UiO.

Start og slutt

November 2020 - 2025

 

Publisert 16. nov. 2020 06:50 - Sist endret 24. nov. 2020 10:14

Kontakt

Professor Anne Moen, UiO, Coordinator Gravitate-Health

Dr Giovanna Ferrari, Pfizer, Project Lead Gravitate-Health

www.gravitatehealth.eu