English version of this page

Helsefaglig overaktivitet: Overdiagnostikk og overbehandling

Helsefaglig ovraktivitet er en av utfordringene som følger av veldig mange teknologiske muligheter og av medisinsk usikkerhet. Overdiagnostikk og overbehandling er to hovedformer for overaktivitet.

Om prosjektet

Helsefaglig ovraktivitet er en av utfordringene som følger av veldig mange teknologiske muligheter og av medisinsk usikkerhet. Overdiagnostikk og overbehandling er to hovedformer for overaktivitet. Mulighetene for å oppdage og behandle forhold, prosesser eller tilstander som kan utvikle seg til sykdom uten å vite om de gjør det, utgjør grunnleggende problemer for moderne medisin:
 

 • Hva er slike tilstander? (Dette representerer ontologiske utfordringer)
 • Hvordan kan vi få kunnskap om slike tilstander og hvordan de utvikler seg? (Dette representerer epistemologiske utfordringer)
 • Hva skal vi gjøre med slike tilstander? (Skal vi diagnostisere, informere om og behandle dem?) (Dette representerer etiske utfordringer)

Mål

Å undersøke konseptuelle, ontologiske, epistemologiske og etiske aspekter ved medisinsk overaktivitet, og særlig overdiagnostikk og overbehandling.
 

Metoder

Konseptuell, epistemologisk og etisk analyse av overdiagnostisering.
 

Finansiering

En del av prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Commonwealth Fund som en del av av Harkness Fellowship, og en liten del av forskningen er finansiert av Brocherstiftelsen (som forskningsopphold i Hermance april 2018).
 

Samarbeid

Dartmouth College, NH, USA.
 

Resultater (publications)

 • Hofmann BM, Reid L, Carter S, Rogers W. Overdiagnosis: one concept, three perspectives, and a model. European Journal of Epidemiology (EJE). 2021;36:361-6.
 • Hofmann B. How to Draw the Line Between Health and Disease? Start with Suffering. Health Care Analysis. 2021;29(2):127-43.
 • Rogers W, Carter S, Hofmann BM, Reid L. Why are the harms of overdiagnosis treated less seriously than other iatrogenic harms? BMJ Evidence-Based Medicine. 2019:A16-A7.
 • Hofmann BM. Overdiagnosis: epistemic uncertainty and ethical challenges. BMJ Evidence-Based Medicine. 2019:A11.
 • Hofmann BM. Responce to “Defining Overdiagnosis”. American Journal of Epidemiology. 2019:1821-2.
 • Hofmann BM. Benefits beyond basics. Hofmann responds to Harris' commentary "Defining Overdiagnosis". American Journal of Epidemiology. 2019:1821-2.
 • Hofmann BM. Overdiagnosis: epistemic uncertainty and ethical challenges.  Preventing Overdiagnosis 2019; 2019-12-05 - 2019-12-07; Sydney2019.
 • Hofmann BM. Back to Basics: Overdiagnosis Is About Unwarranted Diagnosis. American Journal of Epidemiology. 2019;188(10):1812-7.
 • Hofmann B. 9 Overdiagnosis: epistemic uncertainty and ethical challenges. BMJ Evidence-Based Medicine. 2019;24(Suppl 2):A11-A.
 • Hofmann B. 3 Overdiagnosis is like platypus: difficult to classify and difficult to address. BMJ Evidence-Based Medicine. 2019;24(Suppl 2):A53-A4.
 • Hofmann B. Expanding disease and undermining the ethos of medicine. Eur J Epidemiol. 2019;34(7):613-9.
 • Hofmann B. Getting personal on overdiagnosis: on defining overdiagnosis from the perspective of the individual person. Journal of evaluation in clinical practice. 2018 Accepted.
 • Hofmann B. Getting personal on overdiagnosis: On defining overdiagnosis from the perspective of the individual person. Journal of evaluation in clinical practice. 2018;24(5):983-7.

Start og slutt for prosjekt

2014 – 2023

Publisert 6. sep. 2022 10:50 - Sist endret 6. sep. 2022 10:51

Kontakt

Prosjektleder

Bjørn Hofmann

Deltakere

 • Bjørn Morten Hofmann
 • H. Gilbert Welch (Dartmouth College)
 • Wendy Rogers (MQ.edu.au)
 • Stacy Carter (UOW.edu.au)
 • Lynette Reid (DAL.ca)
Detaljert oversikt over deltakere