English version of this page

Integrert eldreomsorg i Norge

Det norske prosjektet er en del av et større EU-prosjekt, hvor helsetilbud i Surnadal og Oslo kommune blir brukt som case. Vi ser på hvordan eldre som bor hjemme og har behov for helsehjelp og sosial støtte kan få et best mulig integrert tilbud.

Prosjektet er presentert på engelsk.

Publisert 6. apr. 2016 14:16 - Sist endret 31. jan. 2017 14:36

Kontakt

Prosjektleder Terje P. Hagen

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere