English version of this page

Fra internasjonal til global helse (avsluttet)

Dette prosjektet er et historisk studie av overgangen fra internasjonal helse til global helse. Prosjektet er delt i fire temaer: tuberkulose, metal helse, tradisjonell medisin og medisinsk genetikk. Regionalt fokus er på Øst-Afrika og India.

Prosjektet er hovedsakelig presentert på engelsk.

Publisert 24. mars 2014 10:23 - Sist endret 24. aug. 2022 14:48

Kontakt

Prosjektleder: Jean-Paul Gaudillière

Leder for delprosjekt ved UiO: Christoph Gradmann