English version of this page

Global Health and Health Equity (GHE)

Ulikhet og urettferdighet i helse står sentralt på den globale helseagendaen. Forskergruppen GHE bruker metoder og perspektiver fra medisin og helsevitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora for å analysere ulikhet i helse og tilgang til helseressurser, og prosessene som fører til disse forskjellene.

Mann med Elefantiasis i Myanmar

Mann med Elefantiasis, Myanmar.

Foto: Foto: Espen Bjertness

GHE består av forskere fra en rekke fagområder, inkludert medisin, folkehelse, ernæring, medisinsk antropologi, medisinsk historie og epidemiologi. Vi forsker på helsesystemer, nasjonal og global helsepolitikk og -programmer, årsaker til sykdommer og ulikheter i sykdomsforekomst på globalt, regionalt, nasjonalt og lokalt nivå, med mål om å fremme helse og helserettferdighet.

GHE bygger på instituttets mer enn 25 års forskningserfaring og forskningssamarbeid med konflikt-, lav-  og middelinntektsland i Afrika, Asia og Midtøsten innen epidemiologi, sosialmedisin og medisinsk antropologi.

Les mer på forskningsgruppens engelske nettsider.

Publisert 11. sep. 2020 12:02 - Sist endret 21. apr. 2022 16:04