English version of this page

Global Health and Health Equity (GHE)

Ulikhet og urettferdighet i helse står sentralt på den globale helseagendaen. Forskergruppen GHE bruker metoder og perspektiver fra medisin og helsevitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora for å analysere ulikhet i helse og tilgang til helseressurser, og prosessene som fører til disse forskjellene.

Mann med Elefantiasis i Myanmar

Mann med Elefantiasis, Myanmar.

GHE består av forskere fra en rekke fagområder, inkludert medisin, folkehelse, ernæring, medisinsk antropologi, medisinsk historie og epidemiologi. Vi forsker på helsesystemer, nasjonal og global helsepolitikk og -programmer, årsaker til sykdommer og ulikheter i sykdomsforekomst på globalt, regionalt, nasjonalt og lokalt nivå, med mål om å fremme helse og helserettferdighet.

GHE bygger på instituttets mer enn 25 års forskningserfaring og forskningssamarbeid med konflikt-, lav-  og middelinntektsland i Afrika, Asia og Midtøsten innen epidemiologi, sosialmedisin og medisinsk antropologi.

Les mer på forskningsgruppens engelske nettsider.

Publisert 11. sep. 2020 12:02 - Sist endret 6. nov. 2020 10:59