Deltakere i Oppfølging av kreftpasienter i primærhelsetjenesten

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Heidi Lidal Fidjeland
Mette Brekke Professor +47 22850604 +47 92832865 (mob) mette.brekke@medisin.uio.no

Andre deltakere

  • Ingvild Vistad, Sørlandet sykehus