English version of this page

Kronisk nakkesmerte (avsluttet)

Kronisk nakkesmerte er utbredt og representerer både personlig sykdom og store kostnader for samfunnet. De underliggende mekanismene er ukjente for en stor del av disse pasientene og en rekke behandlinger er i bruk, men effektiviteten av disse behandlingene er fremdeles uklar. I dette prosjektet undersøker vi hvordan bevegelseskvalitet og muskelaktiveringsmønstre er knyttet til kronisk nakkesmerte og funksjonshemming.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 24. mai 2011 18:17 - Sist endret 1. sep. 2015 12:04

Kontakt

Prosjektleder

Professor Nina K. Vøllestad

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere