English version of this page

Integrert medisinsk metodevurdering av kompleks helseteknologi (avsluttet)

Prosjektets mål er å utvikle konkrete metoder for å gjennomføre pasient-sentrerte metodevurderinger av kompleks helseteknolologi. Prosjektet bruker palliativ behandling som case studie.

Dette prosjektet er presentert på engelsk.

 

Publisert 20. apr. 2015 15:45 - Sist endret 27. juli 2016 13:54