English version of this page

NordICC - Nordisk-Europeisk studie på kolorektal kreft

NordICC er en randomisert multisenter-studie i de Nordiske landene, Nederland og Polen. NordICC er den første randomiserte studien i verden som undersøker effekten av koloskopi screening mot ingen screening på forekomst og dødelighet av kolorektal kreft.

NordICC sommer møte 2012. De fleste fra gruppene i Kristiansand and Arendal var tilstede. Foto: Michael Bretthauer

Om prosjektet

Kreft i tykk- og endetarm (kolorektal kreft) er et betydelig helseproblem i vestlige land. Sykdommen utvikler seg fra forstadier over lang tid. Ved hjelp av koloskopi kan slike forstadier oppdages og fjernes, og det antas derfor at undersøkelsen kan forebygge kolorektal kreft.

Les mer om CRC

Mål

De primære målene med studien er å se på forekomst og dødelighet av kolorektal kreft etter 10 års oppfølging.

Publikasjoner

Se listen på vår engelske nettside

Bakgrunn

NordICC er en multisenter randomisert studie i de Nordiske landene, Nederland og Polen. Et minimum av 68 400 individer i aldersgruppen 55-64 år er tilfeldig uttatt fra folkeregisteret i de deltakende landene. 22 800 er inviterte til engangs koloskopi (2:1 randomisering) og forventet arbeidsmengde med 50% oppmøte vil være 11 000 koloskopier.

Ved undersøkelsen fjernes alle polypper. De resterende 45 600 individene(kontrollgruppen) blir ikke tilbudt noen form for undersøkelse. Målene med studien er å se på forekomst og død av kolorektal kreft etter 10 år oppfølging. Med 50% oppmøte forventes det etter 10 års oppfølging en risikoreduksjon på 25% i dødelighet i screeninggruppen sammenlignet med kontrollgruppen.

NordICC studien er registrert i ClinicalTrials.gov med nr: NCT00883792.

NordICC design og rasjonale:

 • The NordICC study: Rationale and design of a randomized trial on colonoscopy screening for colorectal cancer
 • ColoReg user guide (pdf)

Finansiering

Tilskudd fra den Polske og Nederlandske staten dekket de 7000 koloskopiene som allerede er utført i disse landene. Norges Forskningsråd, Nordisk Cancer Union og Kreftforeningen har finansiert studien i Norge. Svensk deltakelse er dekket av Cancerfonden i Sverige.

Samarbeid

 • Harvard T.H Chan School of Public Health,   Boston
 • Marie Curie Sklodowska, Warsaw
 • Karolinska Instituttet, Stockholm
 • Sloan Kettering Memorial, New York City
 • Uppsala Universitetssykehus, Uppsala
 • Landspitali, Reykjavik
 • Erasmus Medical Centre, Rotterdam
 • Sørlandet Sykehus, Kristiansand
 • Sørlandet Sykehus, Arendal

Delstudie: Spørreskjemaundersøkelse

Høsten 2014 sendes det ut et spørreskjema om fire risikofaktorer som kan ha sammenheng med tykk- og endetarmskreft: røykevaner, andre kjente sykdommer (diabetes, hjerteinfarkt og hjerneslag eller drypp), overvekt og førstegradsslektninger med tykk- eller endetarmskreft. Mottakere av spørreskjemaet er et tilfeldig utvalg av 7000 individer fra NordICCs kontrollgruppe og de som ble invitert til koloskopiundersøkelsen, men ikke møtte. De som var til koloskopiundersøkelse i studien har allerede svart på skjemaet. Opplysningene fra spørreskjemaet sammenstilles med offentlige helseregistre.

Svarene fra denne spørreskjemaundersøkelsen vil gi uvurderlig data om risikofaktorer for tykk- og endetarmskreft i befolkningen, samt effekten av koloskopiscreening for utbredelse og dødelighet av tykk- og endetarmskreft om 15 år.

Start - slutt

2009-2024

NordICC studien startet i Polen og Nederland i mai 2009. Norges første screeningsenter i Kristiansand, åpnet i januar 2011, og ble etterfulgt av Arendal i mai 2012. Sverige ble tatt med i studien fra våren 2013 med 7 senter i Uppsala/Örebro-regionen. Målet er å ferdigstille den kliniske delen med koloskopier i løpet av første halvdel av 2014. Om 10-15 år vil vi sammenstille data fra nasjonale registre for å se på effekten av koloskopi på forekomst og død av kolorektal kreft.

Våren 2014 ble studien utvidet med flere kommuner i Arendal - og Kristiansandsregionen. Den kliniske delen av studien i Norge er avsluttet med siste deltaker i juni 2014. Publikasjoner fra studien kommer i løpet av de neste årene.

 

Publisert 8. mai 2013 11:09 - Sist endret 2. sep. 2019 10:44

Kontakt

Principal Investigator (PI)

Michael Bretthauer, prof.

Oslo universitetssykehus
Universitetet i Oslo