English version of this page

Oppfølging av pasienter etter sykehusopphold (avsluttet)

Dette prosjekter undersøker effekten av et individuelt oppfølgingsprogram etter at pasienter er skrevet ut fra intensivavdeling ved sykehus.

Dette prosjektet er hovedsakelig presentert på engelsk.

Publisert 31. mars 2014 11:08 - Sist endret 27. juli 2016 14:10

Kontakt

Deltakere

  • Øivind Ekeberg
  • Kirsti Tøien
  • Inger Schou-Bredal
  • Tone Rustøen
  • Dr Med Hilde Myhren, Oslo University Hospital
  • Post.doc Laila Skogstad, Oslo University Hospital
Detaljert oversikt over deltakere