Pasienterfaringer og helseproblemer

Vi forsker på å identifisere et spekter av symptomer og særlig på hvordan pasienter lever med sine helseutfordringer, hvordan de mestrer sin hverdag og hvilken betydning symptomene og helseplagene har for pasienters livskvalitet og funksjon.

Om gruppen

Forskningen omhandler hvilke erfaringer pasienter har i tilknytning til sykdommer og helseplager. Videre utforsker vi effekt av intervensjoner som skal bistå pasienter i vanskelige situasjoner, for eksempel å lette symptomer som smerter og det å håndtere utfordringer knyttet til akutte og varige helseproblemer.

Prosjekter

 

Publisert 19. feb. 2014 14:14 - Sist endret 9. jan. 2020 15:05