Et etterlengtet konsortium-møte i OPTIM-PARK

Endelig kunne den europeiske forskergruppen i OPTIM-PARK prosjektet møtes ansikt til ansikt.

Bildet kan inneholde: bord, skrivebord, konferanseromsbord, bygning, stol.

Det europeiske OPTIM-PARK teamet samlet til møte i Madrid.

Etter at koronapandemien førte til nedstengninger, reiserestriksjoner og oppfordringer om begrenset fysisk kontakt med andre mennesker, har møtene i forskergruppen stort sett foregått på digitale plattformer. De fleste partnerne hadde derfor aldri møtt hverandre utenfor den digitale sfæren. Gleden var derfor stor når partnerne fra Spania, Storbritannia, Danmark og Norge kunne gjennomføre et todagers møte.

Det internasjonale OPTIM-PARK teamet samlet i Madrid, november 2021
Det europeiske OPTIM-PARK teamet samlet til møte i Madrid i november 2021.

Det hele gikk av stabelen i Madrid og lokalene til Universitas Autónoma de Madrid. Det spanske vertskapet hadde sikret trygge rammer med tanke på korona og deltakere som ikke hadde mulighet til fysisk tilstedeværelse var med digitalt.

OPTIM-PARK teamet ble ønsket velkommen til Madrid av viserektor for forskning og bibiliotek, Dr Maite Blázquez Cuesta.
Bildet kan inneholde: smil, frakk, begivenhet, formelt antrekk, dress.
Teamet møter Dr Maite Blázquez Cuesta.

Målet med konsortium-møtet

Målet med møtet var å diskutere nøkkelpunkter i det som skal bli et tverrsektorielt tjenesteforløp for personer som lever med Parkinsons sykdom og deres pårørende. Prosjektet vektlegger optimalisering av tilgang til og bruk av eksisterende ressurser og støttesystemer i personers nærmiljø. For å kunne gjøre dette er det gjennomført både en kartlegging av eksisterende ressurser i de ulike landene og en rekke intervjuer av personer som lever med diagnosen, er pårørende til noen med diagnosen eller er helsepersonell eller nøkkelpersoner som er involvert i tjenestetilbudet til personer med Parkinsons sykdom. I tillegg er det gjennomført diskusjonsmøter med viktige aktører samt møter med brukerrepresentantene i alle landene. 

Intervensjonen

Intervensjonen skal ha grunnleggende fellestrekk i alle deltakerland, men skal også tilpasses den kulturelle og systemiske konteksten. Viktige fokusområder for møtet var derfor å diskutere hvordan intervensjonens felleselementer skal foregå i hvert av deltakerlandene og hva som må avklares før intervensjonens første fase kan iverksettes. I tillegg var det et sentralt mål å diskutere hvordan evaluering av intervensjonen skal foregå og hvilke metoder og verktøy som kan være egnet og nyttig til det.

Det norske og danske teamet har  hovedansvar for utforming av neste fase i prosjektet. 

Det norske OPTIM-PARK-teamet på møte i Madrid, november 2021
Det norske OPTIM-PARK teamet, f.v. Stipendiat Cathrine O. Normann, Førsteamanuensis og prosjektleder Line Kildal Bragstad, Forsker Silje Bjørnsen Haavaag og Postdoktor Ellen G. Hjelle.

Etter avsluttet konsortium-møte vil partnerne arbeide med videre bearbeiding slik at igangsetting av neste fase i prosjektet kan iverksettes i alle fire deltakerland. 

 

Av Silje Bjørnsen Haavaag
Publisert 10. des. 2021 16:03 - Sist endret 10. des. 2021 16:03