Aktuelle saker

Publisert 18. juni 2021 09:20

EU-prosjektet OPTIM-PARK, har nylig gjennomført intervjuer med pasienter og pårørende. I tillegg har de snakket med helsepersonell og fra frivillig sektor. Også andre nøkkelpersoner med ansvar for politikk- og tjenesteutforming har de tatt en prat med. Hensikten er å forbedre oppfølgingen av personer med Parkinson. Som i dag er opplevd av mange som mangelfull.