Omtale av prosjektet i Tema Parkinson

Prosjektleder Line Kildal Bragstad har blitt intervjuet til årets første nummer av TEMA Parkinson. 

Bildet kan inneholde: botanikk, anlegg, font, plakat.

Side 14, TEMA Parkinson 1/2020

Foto: Norges Parkinsonforbund

I forbindelse med at prosjektet fikk tildelt postdoktorstipend fra Stiftelsen DAM i 2019, ble vi kontaktet av Norges Parkinsonforbund for et kort intervju om prosjektet. 

I løpet av våren og sommeren 2020 skal vi nå i gang med intervjuer med både personer med Parkinson, pårørende til personer med Parkinson, helsepersonell og andre som tilbyr tjenester til personer med Parkinson. I tillegg skal vi intervjue nøkkelpersoner som deltar i utforming av tjenester og støtte til personer med Parkinson. 

Målet er å intervjue til sammen 40 personer i hvert av partnerlandene i EU-studien for å undersøke hvilke tjenester som eksisterer, og hvordan roller og samarbeids­former mellom frivillig, privat og offentlig sektor praktiseres i dag.

– Vi tror prosjektet vil bidra med viktig informasjon om eksisterende tjenester, og hvor­ dan ulike aktører som tilbyr tjenester innen helse og oppfølging forholder seg til hverandre.

TEMA Parkinson er Norges Parkinsonforbunds eget medlemsblad. 

Hele temanummeret kan leses på parkinson.no (lenke til PDF).

Bildet kan inneholde: tekst, anlegg, botanikk, blad, plakat.

 

 

Publisert 26. mai 2020 21:54 - Sist endret 27. mai 2020 11:04