Vil du delta i et forskningsprosjekt om pasientforløp ved Parkinson sykdom?

Vi søker nå helsepersonell til å delta i individuelle intervju i OPTIM-PARK prosjektet. 

Bildet kan inneholde: logo, azure, font, linje, grafikk.
  • Jobber du med personer med Parkinson sykdom eller pårørende til personer med Parkinson sykdom?
  • (Har du diagnosen Parkinson sykdom?) - Fullt
  • (Er du pårørende til en person med Parkinson sykdom?) - Fullt

Vi vil gjerne høre fra deg!​

Vi ønsker å utforske hva som kan bidra til å styrke samarbeidet mellom personer med Parkinson sykdom, familiemedlemmer, helsepersonell og frivillige organisasjoner for å hjelpe personer som lever med eller har omsorgsansvar for personer med Parkinson sykdom. 

Vi er interessert i hvordan ulike aktører samarbeider på tvers av ulike sektorer for å tilby hjelp og støtte til  personer som lever med eller har omsorgsansvar for personer med Parkinson sykdom.

Intervjuet vil vare mellom 60 og 90 min, dette kan variere. Vi gjennomfører intervjuet der det er mest praktisk for deg. Dette kan være hjemme hos deg, på ditt arbeidsted, i våre lokaler ved Universitetet i Oslo eller et annet sted som er praktisk for deg. 

Dersom det er ønskelig for deg og/eller påkrevet på grunn av myndighetenes pålagte restriksjoner for å begrense koronavirussmitte legger vi til rette for å gjennomføre intervjuet via telefon eller videokonferanse.

Informasjonsskriv med fullstendig informasjon om hva det innebærer å delta i studien samt samtykke for å delta finner du ved å trykke på knappen under.

Jeg vil ha mer informasjon!

Status 22. juni 2020:

Tusen takk til alle dere som har meldt deres interesse for å delta i studien så langt. Vi har allerede nådd målet om antall deltagere med Parkinson sykdom og pårørende til personer med Parkinson sykdom. Vi har dessverre ikke kapasitet til å inkludere flere personer til individuelle intervju på nåværende tidspunkt. Vi ønsker imidlertid fortsatt å komme i kontakt med helsepersonell og andre som arbeider med personer med Parkinson og deres pårørende. 

Status 12. juni 2020:

Vi har opplevd en overveldende respons fra personer med Parkinson sykdom etter at prosjektet er delt i sosiale medier. Tusen takk for stor entusiasme og vilje til å delta. Vi kontakter de som har sendt inn samtykke til å delta fortløpende de kommende ukene. Vi har nådd målet om antall deltagere med Parkinson sykdom allerede, og har dessverre ikke kapasitet til å inkludere flere personer på nåværende tidspunkt. Send oss gjerne en e-post hvis du ønsker å bli informert om andre deler av prosjektet og mulighet for deltagelse senere. 

Vi ønsker fortsatt å komme i kontakt med pårørende til personer med Parkinson, og med helsepersonell og andre som arbeider med personer med Parkinson og deres pårørende.

Emneord: Parkinson's disease, Recruitment, research
Publisert 27. mai 2020 22:33 - Sist endret 22. juni 2020 11:59