Vil gjøre det lettere for Parkinson-pasienter

EU-prosjektet OPTIM-PARK, har nylig gjennomført intervjuer med pasienter og pårørende. I tillegg har de snakket med helsepersonell og fra frivillig sektor. Også andre nøkkelpersoner med ansvar for politikk- og tjenesteutforming har de tatt en prat med. Hensikten er å forbedre oppfølgingen av personer med Parkinson. Som i dag er opplevd av mange som mangelfull.

– Målet med prosjektet er å lage tiltak for å sørge for at pasienter og pårørende får rett informasjon til rett tid i sykdomsforløpet. Det forteller prosjektleder Line Kildal Bragstad til nettavisen HealthTalk.no.  

 

 

Publisert 18. juni 2021 09:20 - Sist endret 12. aug. 2022 09:34