English version of this page

Oral helse hos alvorlig syke kreftpasienter

OralHAC (Oral Health in Advanced Cancer) er en klinisk intervensjonsstudie som undersøker munnhelsen til alvorlig syke kreftpasienter

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, UiO, Institutt for Oral Biologi, Det odontologiske fakultet, UiO og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Hensikten med studien er 1) å undersøke effekten av munnskyllevann med urten Salvia officinalis sammenlignet med fysiologisk saltvann og kartlegge subjektive og kliniske symptomer på munnplager, 2) beskrive forekomst av sopp i munnhulen, identifisere og resistensteste artene og 3) undersøke kartlegging og forekomst av orale symptomer og livskvalitet. Resultater av undersøkelsene kan gi kunnskap om best behandling av munnplager for alvorlig syke kreftpasienter.

Bakgrunn

Ved Lovisenberg Lindring og Livshjelp, Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo har salviete med urten Salvia officinalis (SO) blitt benyttet som munnskyllevann i mer enn 20 år, mens nasjonale retningslinjer for palliasjon blant annet anbefaler fysiologisk saltvann. Pasienter med langtkommen kreftsykdom er ofte plager med munntørrhet, smaksendringer, belegg, sår, infeksjoner og smerte i munnen både som følge av sykdommen og behandlingen. Dette kan føre til nedsatt næringsinntak, vekttap, fatigue, infeksjoner og redusert sosial kontakt. Studier viser at oral problemer reduserer livskvaliteten til palliative pasienter.

Metode

Studien er designet som en randomisert kontrollert studie. I perioden februar 2014 til september 2016 ble 88 samtykkekompetente kreftpasienter inkluderte. Alle pasientene i studien pusset tenner morgen og kveld og skylte x 4 om dagen over fire dager. Intervensjonsgruppen skylte med salviete og kontrollgruppen skylte med fysiologisk saltvann. Det primære resultatmålet er pasientens subjektive opplevelse av behandlingen registrert ved hjelp av spørreskjema. Disse inneholdt spørsmål om generell helse, livskvalitet og ulike symptomer i munnhulen. Tannleger observerte munnhulen og tok sopprøver. Prøvene blir analysert ved Institutt for Oral Biologi. Studien er godkjent av REK (#2013/1531) og registrert i Clinical Trial (NCT02067572).

Resultater

Studien viste at både bruk SO og saltvann ga en statistisk signifikant forbedring i subjektive skåringer på munnplager og i observasjoner av munnhulen, men at det var ikke forskjell på om pasienten brukte SO eller saltvann.

Publisering

Monsen RE, Herlofson BB, Gay C, Fjeld KG, Hove LH, Malterud KE, Saghaug E, Slaaen J, Sundal T, Tollisen A, Lerdal A. A mouth rinse based on a tea solution of Salvia officinalis for oral discomfort in palliative cancer care: a randomized controlled trial. Support Care Cancer. 2021 Feb 14. doi: 10.1007/s00520-021-06021-2.

https://doi.org/10.1007/s00520-021-06021-2

Priser

Studien vant 1. pris i postpresentasjon under den internasjonale kongressen til European Association for Palliative Care i Berlin 2019.

Finansiering

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Bundi stiftelsen for kreftsyke

Kirsten Rønnings Legat

Helse Sør-Øst RHF (ref. 2021026)

Prosjektstart og slutt

Våren 2014 – høsten 2023

Publisert 21. mars 2014 16:02 - Sist endret 8. juli 2021 16:18