Oral helse hos alvorlig syke kreftpasienter

Hensikten med studien er å undersøke effekten av salviete i forebygging og behandling av kreftpasienters ubehag fra munnhulen sammenlignet med fysiologisk saltvann. Studien kartlegger også pasientens opplevelse av behandlingen. Resultatet av undersøkelsen kan gi kunnskap om beste behandling for alvorlig syke pasienter.

Bakgrunn

Ved Hospice Lovisenberg ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo har salviete blitt benyttet som munnskyllevann i mer enn ti år, mens nasjonale retningslinjer anbefaler fysiologisk saltvann.

Studien er designet som en randomisert kontrollert studie, og gjennomføres på alvorlig syke kreftpasienter som ofte har store plager med belegg, sår, munntørrhet og smerte i munnen både som følge av sykdom og behandling. Det skal inkluderes 88 samtykkekompetente kreftpasienter. Selve forsøket med de to typene av munnskyllemiddel skal gå over fire dager.

Det primære resultatmålet er pasientens subjektive opplevelse av behandlingen registrert ved hjelp av spørreskjema. Registrering av pasientens subjektive opplevelse gjøres ved hjelp av spørreskjema. Disse inneholder spørsmål om generell helse og livskvalitet. Det samles også inn data om røykevaner og inntak av mat og drikke. Tannleger observerer munnhulen og det tas bilder og sopprøver.

Resultater

  • Den store måledagen, Sykepleien 2012

Finansiering

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Prosjektstart og slutt

Våren 2014 – høsten 2018

Publisert 21. mars 2014 16:02 - Sist endret 2. feb. 2016 11:32

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere