Anners Lerdal

Bilde av Anners Lerdal
English version of this page
Mobiltelefon +47 95033144
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Forskningen min foregår i regi av Forskningsgruppe for symptomhåndtering og livskvalitet, Forskningsgruppe for muskel- og skjelettlidelser på Lovisenberg Diakonale Sykehus, samt som nestleder i forskningsnettverket NORSMAN (Helse Sør-Øst). Dette omfatter blant annet kliniske observasjons- og intervensjonsstudier av:

 • Fenotyper og etiologi som omhandler fatigue hos pasienter med nevrologiske sykdommer
 • Symptommestring- og håndtering
 • Pasientopplæring - læring og mestring
 • Helserelatert livskvalitet

Undervisning

 • Ph.d.-seminar ved Avdeling for sykepleievitenskap (månedlige)
 • Systematisk fysisk vurdering (andresemester), master i avansert geriatrisk sykepleie (2. semester)
 • Veileder studenter på masteroppgaver og ph.d.-studier ved Det medisinske fakultet og Psykologisk Institutt.

Bakgrunn

 • Sykepleier fra 1986 og kandidat i sykepleievitenskap fra 1996
 • dr.philos fra 2005
 • Professor fra 2009
 • Fulbright Scholar ved University of California San Francisco, San Francisco, USA 2009-10
 • Redaktør i Sykepleien Forskning 2008-14
 • Professor II ved UiO fra 2013
 • Forskningssjef Lovisenberg Diakonale Sykehus fra 2016

Verv

 •  Medlem, Fakultetsrådet HF, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

Samarbeid

Forskningssamarbeid med:

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Oslo universitetssykehus
 • Sørlandet sykehus
 • University of California, San Francisco, USA
 • New York University, New York, USA
 • Russian Research Institute of Traumatology and Orthopaedics n.a. R.R. Vreden, St. Petersburg, Russland
 • Jimma University, Jimma, Etiopia

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (2021). Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022926. 256 s.
 • Lerdal, Anners (2021). Fatigue. In: Maggino F. (eds) Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research . Springer Netherlands. ISBN 94-007-0753-3. 20 s.
 • Lerdal, Anners (2020). Hvordan skrive den gode vitenskapelige artikkelen? Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205538573. 80 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ludvigsen, Eirin Sigurdssøn; Lindberg, Maren Falch; Bergvad, Ingvild Buset; Aamodt, Arild; Lerdal, Anners & Rognsvåg, Turid (2021). Bakgrunn for MultiKnee studien.
 • Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (2021). Noen forskningsdesign ved evaluering av intervensjoner eller kliniske tiltak. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 106–123.
 • Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (2021). Finansiering av forskning. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 239–247.
 • Lerdal, Anners & Rustøen, Tone (2021). Formidling av forskning. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 52–70.
 • Lerdal, Anners (2021). Etikk og personvern i forskning. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 124–137.
 • Marthe Kristin, Nereng & Lerdal, Anners (2021). Kunnskapsbasert praksis og tjenesteforbedring i kommunale helse- og omsorgstjenester. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 198–224.
 • Lerdal, Anners & Rustøen, Tone (2021). Hvordan skrive en god forskningssøknad. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 225–238.
 • Lerdal, Anners & Rustøen, Tone (2021). Hvordan bygge formell kompetanse og skrive en CV. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 153–159.
 • Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (2021). Hvordan bygge opp gode forskningsgrupper og sterke miljøer for forskning. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 71–84.
 • Clarke, Sara & Lerdal, Anners (2021). Kildekritikk og litteratursøk. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 178–197.
 • Lindberg, Maren Falch; Miaskowski, Christine; Rustøen, Tone; Cooper, Bruce A; Aamodt, Arild & Lerdal, Anners (2021). Chronic pain profiles and associated risk factors following total knee arthroplasty - a prospective observational study.
 • Rehman, Yasser; Lindberg, Maren Falch; Arnljot, Kristine; Gay, Caryl; Lerdal, Anners & Aamodt, Arild (2021). More Severe Radiographic Osteoarthritis Is Associated With Increased Improvement in Patients’ Health State Following a Total Knee Arthroplasty.
 • Lindberg, Maren Falch; Rustøen, Tone; Cooper, Bruce A; Aamodt, Arild & Lerdal, Anners Vetle (2021). Authors’ reply to the comment by Riddle et al. European Journal of Pain. ISSN 1090-3801. doi: 10.1002/ejp.1756
 • Schweitz, Turid Undebakke; Lindberg, Maren Falch; Aamodt, Arild; Gay, Caryl & Lerdal, Anners (2021). Preoperative symptoms as risk factors for non-response to total knee arthroplasty.
 • Ludvigsen, Eirin Sigurdssøn; Lindberg, Maren Falch; Aamodt, Arild; Lerdal, Anners; Bergvad, Ingvild Buset & Frøyen Lillegård, Julianne Helene (2021). Hva kan jeg forvente dersom jeg bli med i MultiKnee studien?
 • Gay, Caryl; Berg, Søren; Hansen, Aleksander Grande; Ihle-Hansen, Hege; Johansen Skogestad, Ingrid & Stubberud, Jan [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Fatigue and sleep apnea three months after first-ever stroke.
 • Lerdal, Anners (2020). Sleep and fatigue, It's not that simple.
 • Monsen, Ragnhild Elisabeth; Herlofson, Bente Brokstad; Gay, Caryl; Fjeld, Katrine Gahre; Hove, Lene Hystad & Saghaug, Elisabeth [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). A comparison of normal saline mouth rinse and mouth rinse based on Salvia officinalis in palliative care: A randomized controlled trial.
 • Monsen, Ragnhild Elisabeth; Herlofson, Bente Brokstad; Gay, Caryl; Dahl, Marianne; Saghaug, Elisabeth & Slaaen, Joran [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Dry mouth - a missing symptom in multiple assessment tools?
 • Lindberg, Maren Falch; Rognsvåg, Turid; Badawy, Mona; Borchgrevink, Petter Chr.; Furnes, Ove & Gay, Caryl [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Optimal behandling av artrosepasienter - en feasibilitystudie (MultiKnee trial).
 • Haukeland-Parker, Stacey Marie; Stafne, Signe Nilssen; Martijn A, Spruit; Lerdal, Anners & Johannessen, Hege Hølmo (2019). Urinary incontinence women with chronic obstructive pulmonary disease.
 • Lindberg, Maren Falch; Rustøen, Tone; Rosseland, Leiv Arne & Lerdal, Anners (2018). Preoperative prediktorer for smerteforløp og livskvalitet etter kneproteseoperasjon.
 • Bonsaksen, Tore; Fagermoen, May Solveig; Småstuen, Milada C & Lerdal, Anners (2018). Selvfølelse og positive og negative følelser etter pasientopplæring. BestPractice. Lungemedisin. 8(2), s. 18–21.
 • Kornilov, Nikolai; Lindberg, Maren Falch; Gay, Caryl; Saraev, Alexander; Kuliaba, Taras & Rosseland, Leiv Arne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Høyere fysisk aktivitetsnivå og mindre preoperative smerter predikerer manglende forbedring etter innsetting av total kneprotese. Revmatologi BestPractice.
 • Tollisen, Anita; Selvaag, Anne Marit; Ingebrigtsen, Trude Miljeteig; Aasland, Astrid; Lerdal, Anners & Flatø, Berit (2018). Treatment satisfaction in patients with juvenile idiopathic arthritis.
 • Lindberg, Maren Falch; Aamodt, Arild & Lerdal, Anners (2018). A multidisciplinary intervention in total knee arthroplasty - a multicenter randomized controlled trial in patients on waiting list for TKA (The MULTI-KNEE trial).
 • Schweitz, Turid Undebakke; Lindberg, Maren Falch; Ludvigsen, Eirin Sigurdssøn & Lerdal, Anners (2018). Preoperative symptomer hos kneprotesepasienter med tilbakevendende smerter ved gange.
 • Lindberg, Maren Falch; Rustøen, Tone; Rosseland, Leiv Arne & Lerdal, Anners (2018). Smerter ved gange og selvrapportert helse etter innsatt kneprotese.
 • Haukeland-Parker, Stacey Marie; Stafne, Signe Nilssen; Lerdal, Anners; Spruit, Martijn & Johannessen, Hege Hølmo (2018). Effekt av bekkenbunnstrening og teknikker for å dempe hoste på kvinner med KOLS og urininkontinens – preliminære resultater fra en RCT. .
 • Monsen, Ragnhild Elisabeth; Herlofson, Bente Brokstad; Gay, Caryl; Saghaug, Elisabeth; Tollisen, Anita & Fjeld, Katrine Gahre [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Rekruttering av pasienter til en klinisk intervensjonsstudie i et Hospice.
 • Rognsvåg, Turid; Lindberg, Maren Falch; Borchgrevink, Petter Chr.; Furnes, Ove; Gay, Caryl & Holm, Inger [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). Multi-Knee Trial. En feasibilty-studie av en intervensjon for artrosepasienter med økt risiko for langvarige smerter etter operasjon med kneprotese.
 • Gay, Caryl; Monsen, Ragnhild Elisabeth; Saghaug, Elisabeth; Herlofson, Bente Brokstad; Fjeld, Katrine Gahre & Hove, Lene Hystad [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). Oral health symptoms that interfere with eating and drinking among hospice patient.
 • Steindal, Simen Alexander; Oksholm, Trine; Torheim, Henny; Christensen, Vivi Lycke; Lee, Kathryn A & Lerdal, Anners [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). A systematic review of nursing interventions for breathlessness in COPD.
 • Steindal, Simen Alexander; Oksholm, Trine; Torheim, Henny; Christensen, Vivi Lycke; Lee, Kathryn & Lerdal, Anners [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). A systematic review of nursing interventions for breathlessness in COPD. European Clinical Respiratory Journal. ISSN 2001-8525. 50. doi: 10.1183/1393003.congress-2017.PA2582
 • Victor, Mattias Erik; Lau, Bjørn; Ruud, Torleif & Lerdal, Anners Vetle (2020). Patient characteristics and factors associated with post-treatment work participation in a Norwegian return to work programme for common mental disorders. Universitetet i Oslo.
 • Rose, Christopher James; Olsen, Unni ; Lindberg, Maren Falch; Denison, Eva Marie-Louise; Aamodt, Arild & Lerdal, Anners (2020). A new multivariate meta-analysis model for many variates and few studies. arXiv.
 • Olsen, Unni Solveig Johansen; Lerdal, Anners; Aamodt, Arild; Brox, Jens Ivar; Furnes, Ove & Denison, Eva Marie-Louise [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Preoperative and intraoperative predictors of persistent postoperative pain and impaired physical function in total knee arthroplasty - a systematic review of prognostic studies. PROSPERO, International prospective register of systematic reviews.
 • Lindberg, Maren Falch; Lerdal, Anners; Rustøen, Tone & Rosseland, Leiv Arne (2017). Factors that predict the trajectories of aucte pain, pain with walking, and self-rated health after total knee arthroplasty - a longitudinal study. Reprosentralen, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8377-122-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. juni 2013 10:59 - Sist endret 16. juli 2018 13:27