Helseerfaringer blant pakistanske kvinner i Norge (avsluttet)

Prosjektet omfatter en kvalitativ, etnografisk studie som utforsker eldre pakistanske kvinners erfaringer i Norge. Prosjektet ser på hvordan de håndterer det å være kvinne, eldre og innvandrer boende i Oslo og på samme tid lide av muskel-skjelett smerter.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 6. mai 2011 10:54 - Sist endret 24. juni 2014 09:58

Kontakt

Prosjektleder:

Kari Nyheim Solbrække

Stipendiat:

Beate Lie Sverre