English version of this page

Rettslig regulering av persontilpasset medisin (avsluttet)

De siste årene har det blitt mulig å sekvensere et menneskes genom, det vil si å kartlegge den komplette DNA-sekvensen til et individ. Dette har åpnet nye muligheter innen diagnostikk, behandling og forebygging av sykdom, spesielt innen kreftmedisin. Dette forskningsprosjektet behandler de juridiske spørsmålene knyttet til disse nye mulighetene.

Prosjektet er presentert på engelsk.

Publisert 12. okt. 2015 10:12 - Sist endret 14. jan. 2021 13:34