Risikofaktorer for hjertesykdom hos srilankere (avsluttet)

Prosjektet er en sammenligning av kardiovaskulære risikofaktorer og hjertesykdom blant srilankere bosatt i Sri Lanka og i Norge for å identifisere mulige påvirkende faktorer.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 19. mai 2011 15:29 - Sist endret 30. juli 2012 13:43

Kontakt

Prosjektleder

Prof Håkon E. Meyer