Haakon Eduard Meyer

Bilde av Haakon Eduard Meyer
English version of this page
Telefon +47 22850649
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Osteoporose og brudd
 • Vitamin D
 • Ernæring
 • Hjerte-karsykdom
 • Epidemiologi
 • Forebyggende medisin

Haakon E. Meyer har over mange år arbeidet med epidemilogisk forskning med hovedvekt på hoftebrudd og osteoporose, og tok sin doktorgrad innen dette temaet ved Universitetet i Oslo. En rekke risikofaktorer som også er sentrale ved andre sykdoms-tilstander, inklusiv høyde og vektforhold, røyking, vitamin D og andre ernæringsfaktorer, har blitt studert.

Han har deltatt i studier med andre sykdommer i fokus (hjertekarsykdommer, diabetes, kreft, artrose og nevrologiske sykdommer), samt i studier som har sett på samspillet mellom risikofaktorer, hvordan risikofaktorer kan operere på befolkningsnivå, samt etniske forskjeller i helse (osteoporse, hjertekarsykdommer og tuberkulose).

Bakgrunn

 • Haakon E. Meyer er utdannet lege fra Universitetet i Bergen.
 • Fra 2003 har han arbeidet som professor i epidemiologi og forebyggende medisin ved Universitetet i Oslo (p.t. 50% stilling) og som overlege ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (p.t. 60% stilling).

Verv

 • Leder, Nasjonalt råd for ernæring, 01.01.2006 - 01.01.2012  
 • Medlem, Nasjonalt fagråd for Muskel- og skjelettsatsingen i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) fra 2012

Undervisning, UiO

 • Medisinerstudiet modul 1, 3, 7 og 8
 • PhD-kurs
 • Masterstudiet, International community Health

Samarbeid

 • Folkehelseinstituttet
 • Det nasjonale NOREPOS-samarbeidet
 • Harvard School of Public Health
 • University of Liverpool
 • Syddansk universitet

Publikasjoner

 • Dahl, Cecilie; Madsen, Christian; Omsland, Tone Kristin; Søgaard, Anne-Johanne; Tunheim, Ketil & Stigum, Hein [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). The Association of Cold Ambient Temperature with Fracture Risk and Mortality: National data from Norway - A NOREPOS* Study. Journal of Bone and Mineral Research. ISSN 0884-0431. doi: 10.1002/jbmr.4628.
 • Holvik, Kristin; Hjellvik, Vidar; Karlstad, Øystein; Gunnes, Nina; Hoff, Mari & Tell, Grethe Seppola [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Contribution of an extensive medication-based comorbidity index (Rx-Risk) in explaining the excess mortality after hip fracture in older Norwegians: a NOREPOS cohort study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 12(5). doi: 10.1136/bmjopen-2021-057823.
 • Nakken, Ola; Holmøy, Trygve; Stigum, Hein; Myhr, Kjell-Morten; Dahl, Jesper & Heldal, Einar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Strong tuberculin response after BCG vaccination is associated with low multiple sclerosis risk: a population-based cohort study. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. s. 1–8. doi: 10.1093/ije/dyac039.
 • Zhou, Bin; Carrillo-Larco, Rodrigo M.; Danaei, Goodarz; Riley, Leanne M.; Paciorek, Christopher J. & Stevens, Gretchen A. [Vis alle 100 forfattere av denne artikkelen] (2021). Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. The Lancet. ISSN 0140-6736. 398(10304), s. 957–980. doi: 10.1016/S0140-6736%2821%2901330-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Do Vale Moreira, Nayla Cristina; Mdala, Ibrahimu; Hussain, Akhtar; Bhowmik, Bishwajit; Siddiquee, Tasnima & Fernandes, Virginia Oliveira [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Cardiovascular Risk, Obesity, and Sociodemographic Indicators in a Brazilian Population. Frontiers In Public Health. ISSN 2296-2565. 9, s. 1–10. doi: 10.3389/fpubh.2021.725009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Høglund, Rune Alexander; Meyer, Haakon Eduard; Stigum, Hein; Torkildsen, Øivind; Grytten, Nina & Holmøy, Trygve [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Association of body mass index in Adolescence and young Adulthood and long-term risk of multiple Sclerosis: A Population-Based Study. Neurology. ISSN 0028-3878. 97(23), s. E2253–E2261. doi: 10.1212/WNL.0000000000012957. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iurilli, Maria Laura Caminia; Zhou, Bin; Bennett, James E.; Carrillo-Larco, Rodrigo M.; Sophiea, Marisa K. & Rodriguez-Martinez, Andrea [Vis alle 77 forfattere av denne artikkelen] (2021). Heterogeneous contributions of change in population distribution of body mass index to change in obesity and underweight. eLIFE. ISSN 2050-084X. 10. doi: 10.7554/eLife.60060. Fulltekst i vitenarkiv
 • Achenbach, Stephan; Aleksandrova, Krasimira; Amiano, Pilar; Amouyel, Philippe; Andersson, Jonas & Bakker, Stephan J.L. [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2021). SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 42(25), s. 2439–2454. doi: 10.1093/eurheartj/ehab309. Fulltekst i vitenarkiv
 • de Vries, Tamar I.; Cooney, Marie Therese; Selmer, Randi Marie; Hageman, Steven H. J.; Pennells, Lisa A. & Wood, Angela [Vis alle 34 forfattere av denne artikkelen] (2021). SCORE2-OP risk prediction algorithms: estimating incident cardiovascular event risk in older persons in four geographical risk regions. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 42(25), s. 2455–2467. doi: 10.1093/eurheartj/ehab312.
 • Canoy, Dexter; Harvey, Nicholas C.; Prieto-Alhambra, Daniel; Cooper, Cyrus; Meyer, H.E. & Åsvold, B.O. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Elevated blood pressure, antihypertensive medications and bone health in the population: revisiting old hypotheses and exploring future research directions. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. s. 1–12. doi: 10.1007/s00198-021-06190-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahl, Jesper; Gulseth, Hanne Løvdal; Forsén, Lisa; Hoff, Mari; Forsmo, Siri & Åsvold, Bjørn Olav [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Risk of hip and forearm fracture in subjects with type 2 diabetes mellitus and latent autoimmune diabetes of adults. The HUNT Study, Norway. Bone. ISSN 8756-3282. 153. doi: 10.1016/j.bone.2021.116110. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hoff, Mari; Skovlund, Eva; Meyer, Haakon E; Langhammer, Arnulf; Søgaard, Anne-Johanne & Syversen, Unni [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Does treatment with bisphosphonates protect against fractures in real life? The HUNT study, Norway. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 32, s. 1395–1404. doi: 10.1007/s00198-021-05845-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahl, Cecilie; Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Stigum, Hein; Solbakken, Siri Marie & Schei, Berit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Increased mortality in hip fracture patients living alone: A NOREPOS study. Journal of Bone and Mineral Research. ISSN 0884-0431. 36(3), s. 480–488. doi: 10.1002/jbmr.4212. Fulltekst i vitenarkiv
 • Taddei, Cristina; Zhou, Bin; Bixby, Honor; Carrillo-Larco, Rodrigo M.; Danaei, Goodarz & Jackson, Rod T. [Vis alle 55 forfattere av denne artikkelen] (2020). Repositioning of the global epicentre of non-optimal cholesterol . Nature. ISSN 0028-0836. 582, s. 73–77. doi: 10.1038/s41586-020-2338-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Harshfield, Eric L.; Pennells, Lisa; Schwartz, Joseph E.; Willeit, Peter; Kaptoge, Stephen & Bell, Steven [Vis alle 31 forfattere av denne artikkelen] (2020). Association Between Depressive Symptoms and Incident Cardiovascular Diseases. Journal of the American Medical Association (JAMA). ISSN 0098-7484. 324(23), s. 2396–2405. doi: 10.1001/jama.2020.23068.
 • Dahl, Cecilie; Madsen, Christian; Omsland, Tone Kristin; Søgaard, Anne-Johanne; Tell, Grethe S. & Holvik, Kristin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Contribution of elevation and residential proximity to the coast in explaining geographic variations in hip fracture incidence. A Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS) study. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. s. 1–6. doi: 10.1007/s00198-020-05736-y.
 • Madar, Ahmed Ali; Strand, Bjørn Heine & Meyer, Haakon E (2020). Self-reported health and associated factors among the immigrant populations in Norway. Journal of Public Health (Berlin). ISSN 2198-1833. doi: 10.1007/s10389-020-01266-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Madar, Ahmed Ali; Heen, Espen Kolstad; Hopstock, Laila Arnesdatter; Carlsen, Monica Hauger & Meyer, Haakon E (2020). Iodine intake in Norwegian women and men: The population-based Tromsø Study 2015–2016. Nutrients. ISSN 2072-6643. 12(11), s. 1–13. doi: 10.3390/nu12113246. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rabanal, Kjersti Stormark; Igland, Jannicke; Tell, Grethe S.; Jenum, Anne Karen; Klemsdal, Tor Ole & Ariansen, Inger [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Validation of the cardiovascular risk model NORRISK 2 in South Asians and people with diabetes. Scandinavian Cardiovascular Journal. ISSN 1401-7431. 55(1), s. 56–62. doi: 10.1080/14017431.2020.1821909.
 • Dahl, Jesper; Holvik, Kristin; Heldal, Einar; Grimnes, Guri; Hoff, Mari & Finnes, Trine [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Individual variation in adaptive immune responses and risk of hip fracture - A NOREPOS population-based cohort study. Journal of Bone and Mineral Research. ISSN 0884-0431. s. 1–8. doi: 10.1002/jbmr.4135. Fulltekst i vitenarkiv
 • Do Vale Moreira, Nayla Cristina; Hussain, Akhtar; Bhowmik, Bishwajit; Mdala, Ibrahimu; Siddiquee, Tasnima & Fernandes, Virginia Oliveira [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Prevalence of Metabolic Syndrome by different definitions, and its association with type 2 diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular disease risk in Brazil. Diabetes & Metabolic syndrome: clinical Research & Reviews. ISSN 1871-4021. 14(5), s. 1217–1224. doi: 10.1016/j.dsx.2020.05.043. Fulltekst i vitenarkiv
 • Forsén, Lisa; Søgaard, Anne-Johanne; Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Omsland, T.K. & Stigum, Hein [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Geographic variations in hip fracture incidence in a high-risk country stretching into the Arctic: a NOREPOS study. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 31, s. 1323–1331. doi: 10.1007/s00198-020-05346-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Itkonen, Suvi T.; Andersen, Rikke; Björk, Anne K.; Konde, Åsa Brugård; Eneroth, Hanna & Erkkola, Maijaliisa [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). Vitamin D status and current policies to achieve adequate vitamin D intake in the Nordic countries. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. s. 1–12. doi: 10.1177/1403494819896878. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solbakken, Siri Marie; Magnus, Jeanette H.; Meyer, Haakon E; Dahl, Cecilie; Stigum, Hein & Søgaard, Anne-Johanne [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). Urban–Rural Differences in Hip Fracture Mortality: A Nationwide NOREPOS Study. JBMR Plus. ISSN 2473-4039. 3(11). doi: 10.1002/jbm4.10236. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bixby, Honor; Bentham, James; Zhou, Bin; Di Cesare, Mariachiara; Paciorek, Christopher J. & Bennett, James E. [Vis alle 51 forfattere av denne artikkelen] (2019). Rising rural body-mass index is the main driver of the global obesity epidemic in adults. Nature. ISSN 0028-0836. 569, s. 260–264. doi: 10.1038/s41586-019-1171-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Do Vale Moreira, Nayla Cristina; Montenegro, Renan Magalhaes; Meyer, Haakon E; Bhowmik, Bishwajit; Mdala, Ibrahimu & Siddiquee, Tasnima [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Glycated hemoglobin in the diagnosis of diabetes mellitus in a Semi-Urban Brazilian population. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 16(19). doi: 10.3390/ijerph16193598. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hoff, Mari; Skovlund, Eva; Skurtveit, Svetlana; Meyer, Haakon E; Langhammer, Arnulf & Søgaard, Anne-Johanne [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Proton pump inhibitors and fracture risk. The HUNT study, Norway. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 31, s. 109–118. doi: 10.1007/s00198-019-05206-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Meyer, Haakon E; Johansson, Lars; Eggen, Anne Elise; Johansen, Heidi & Holvik, Kristin (2019). Sodium and Potassium Intake Assessed by Spot and 24-h Urine in the Population-Based Tromsø Study 2015–2016. Nutrients. ISSN 2072-6643. 11(7). doi: 10.3390/nu11071619. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nakken, Ola; Meyer, Haakon E; Stigum, Hein & Holmøy, Trygve (2019). High BMI is associated with low ALS risk: A population-based study. Neurology. ISSN 0028-3878. 93(5), s. e424–e432. doi: 10.1212/WNL.0000000000007861. Fulltekst i vitenarkiv
 • Søgaard, Anne-Johanne; Magnus, Jeanette H.; Bjørnerem, Åshild; Holvik, Kristin; Ranhoff, Anette Hylen & Emaus, Nina [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Grip strength in men and women aged 50–79 years is associated with non-vertebral osteoporotic fracture during 15 years follow-up: The Tromsø Study 1994–1995. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. doi: 10.1007/s00198-019-05191-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fung, Teresa T.; Mukamal, Kenneth J; Rimm, Eric B; Meyer, Haakon E; Willett, Walter C & Feskanich, Diane (2019). Alcohol intake, specific alcoholic beverages, and risk of hip fractures in postmenopausal women and men age 50 and older. American Journal of Clinical Nutrition. ISSN 0002-9165. 110(3), s. 691–700. doi: 10.1093/ajcn/nqz135. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ahmed , Hassan Soheir; Marjerrison, Niki; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Stigum, Hein; Htet, Aung Soe & Bjertness, Espen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Comparison of Cardiovascular Risk Factors among Somalis Living in Norway and Somaliland. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 16(13), s. 1–12. doi: 10.3390/ijerph16132353. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ahmed, Soheir H.; Meyer, Haakon E; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Marjerrison, Niki; Mdala, Ibrahimu & Htet, Aung Soe [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). The prevalence of selected risk factors for non-communicable diseases in Hargeisa, Somaliland: a cross-sectional study. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 19(1). doi: 10.1186/s12889-019-7101-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Meyer, Haakon E; Willett, Walter C.; Fung, Teresa T.; Holvik, Kristin & Feskanich, Diane (2019). Association of High Intakes of Vitamins B6 and B12 From Food and Supplements With Risk of Hip Fracture Among Postmenopausal Women in the Nurses’ Health Study. JAMA Network Open. ISSN 2574-3805. 2(5). doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.3591. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Laake, Ida; Feskanich, Diane; Omsland, Tone Kristin & Søgaard, Anne-Johanne (2019). Milk drinking and risk of hip fracture: The Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS). British Journal of Nutrition. ISSN 0007-1145. 121(6), s. 709–718. doi: 10.1017/S0007114518003823. Fulltekst i vitenarkiv
 • Travis, Ruth C; Perez-Cornago, Aurora; Appleby, Paul N; Albanes, Demetrius; Joshu, Corinne E & Lutsey, Pamela [Vis alle 66 forfattere av denne artikkelen] (2018). A collaborative analysis of individual participant data from 19 prospective studies assesses circulating Vitamin D and prostate cancer risk. Cancer Research. ISSN 0008-5472. 79(1), s. 274–285. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-18-2318. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zhou, Bin; Bentham, James; Di Cesare, Mariachiara; Bixby, Honor; Danaei, Goodarz & Hajifathalian, Kaveh [Vis alle 847 forfattere av denne artikkelen] (2018). Contributions of mean and shape of blood pressure distribution to worldwide trends and variations in raised blood pressure: A pooled analysis of 1018 population-based measurement studies with 88.6 million participants. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. 47(3), s. 872–883i. doi: 10.1093/ije/dyy016. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hassan Ahmed, Soheir; Meyer, Haakon E; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg & Madar, Ahmed Ali (2018). Prevalence and Predictors of Overweight and Obesity among Somalis in Norway and Somaliland: A Comparative Study. Journal of Obesity. ISSN 2090-0708. 2018. doi: 10.1155/2018/4539171. Fulltekst i vitenarkiv
 • Meyer, Haakon E; Vollrath, Margarete E. & Bøhler, Linn (2018). Overvekt og fedme. I Grøholt, Else Karin; Bøhler, Linn & Hånes, Hanna (Red.), Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge. Folkehelseinstituttet.
 • Chen, Sairah Lai Fa; Dahl, Cecilie; Meyer, Haakon E & Madar, Ahmed Ali (2018). Estimation of Salt Intake Assessed by 24-Hour Urinary Sodium Excretion among Somali Adults in Oslo, Norway. Nutrients. ISSN 2072-6643. 10(7). doi: 10.3390/nu10070900. Fulltekst i vitenarkiv
 • Søgaard, Anne-Johanne; Ranhoff, Anette Hylen; Meyer, Haakon E; Omsland, Tone Kristin; Nystad, Wenche & Tell, Grethe S. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). The association between alcohol consumption and risk of hip fracture differs by age and gender in Cohort of Norway: a NOREPOS study. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 29(11), s. 2457–2467. doi: 10.1007/s00198-018-4627-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rabanal, Kjersti Stormark; Meyer, Haakon E; Pylypchuk, Romana; Mehta, Suneela; Selmer, Randi & Jackson, Rodney T (2018). Performance of a Framingham cardiovascular risk model among Indians and Europeans in New Zealand and the role of body mass index and social deprivation. Open heart. ISSN 2053-3624. 5(2). doi: 10.1136/openhrt-2018-000821. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lopez, Maria Garcia; Baron, John A.; Omsland, Tone Kristin; Søgaard, Anne-Johanne & Meyer, Haakon E (2018). Homocysteine‐Lowering Treatment and the Risk of Fracture: Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial and an Updated Meta‐Analysis. JBMR Plus. ISSN 2473-4039. 2(5), s. 295–303. doi: 10.1002/jbm4.10045. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hoff, Mari; Skurtveit, Svetlana; Meyer, Haakon E; Langhammer, Arnulf; Søgaard, Anne-Johanne & Syversen, Unni [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Anti-osteoporosis drug use: too little, too much, or just right? The HUNT study, Norway. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 29(8), s. 1875–1885. doi: 10.1007/s00198-018-4560-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Madar, Ahmed Ali; Meltzer, Helle Margrete; Heen, Espen K & Meyer, Haakon E (2018). Iodine Status among Somali Immigrants in Norway. Nutrients. ISSN 2072-6643. 10(3). doi: 10.3390/nu10030305. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fung, Teresa T; Meyer, Haakon E; Willet, Walter & Feskanich, Diane (2018). Association between Diet Quality Scores and Risk of Hip Fracture in Postmenopausal Women and Men Aged 50 Years and Older. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. ISSN 2212-2672. 118(12), s. 2269–2279.e4. doi: 10.1016/j.jand.2017.11.022. Fulltekst i vitenarkiv
 • Riska, Brit Solvor Lyse; Forsén, Lisa; Omsland, Tone Kristin; Søgaard, Anne-Johanne; Meyer, Haakon E & Holvik, Kristin (2018). Does the Association of Comorbidity with 1-Year Mortality After Hip Fracture Differ According to Gender? The Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS). Journal of The American Geriatrics Society. ISSN 0002-8614. 66(3), s. 553–558. doi: 10.1111/jgs.15207. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rabanal, Kjersti Stormark; Meyer, Haakon E; Tell, Grethe S.; Igland, Jannicke; Pylypchuk, Romana & Mehta, Suneela [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Can traditional risk factors explain the higher risk of cardiovascular disease in South Asians compared to Europeans in Norway and New Zealand? Two cohort studies. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 7(12). doi: 10.1136/bmjopen-2017-016819. Fulltekst i vitenarkiv
 • Htet, Aung Soe; Bjertness, Marius Bergsmark; Oo, Win Myint; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Sherpa, Lhamo Yangchen & Zaw, Ko Ko [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Changes in prevalence, awareness, treatment and control of hypertension from 2004 to 2014 among 25-74-year-old citizens in the Yangon Region, Myanmar. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 17(1). doi: 10.1186/s12889-017-4870-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bentham, James; Di Cesare, Mariachiara; Bilano, Ver; Bixby, Honor; Zhou, Bin & Stevens, Gretchen A. [Vis alle 110 forfattere av denne artikkelen] (2017). Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults. The Lancet. ISSN 0140-6736. 390(10113), s. 2627–2642. doi: 10.1016/S0140-6736%2817%2932129-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Feskanich, Diane; Meyer, Haakon E; Fung, Teresa T.; Bischoff-Ferrari, Heike Annette & Willett, Walter C. (2017). Milk and other dairy foods and risk of hip fracture in men and women. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 29(2), s. 385–396. doi: 10.1007/s00198-017-4285-8.
 • Garcia Lopez, Maria; Bønaa, Kaare; Ebbing, Marta; Eriksen, Erik Fink; Gjesdal, Clara Gram & Nygård, Ottar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). B Vitamins and Hip Fracture: Secondary Analyses and Extended Follow-Up of Two Large Randomized Controlled Trials. Journal of Bone and Mineral Research. ISSN 0884-0431. 32(10), s. 1981–1989. doi: 10.1002/jbmr.3189. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vik, Kirsti Lund; Gislefoss, Randi Elin; Tretli, Steinar; Nystad, Wenche; Bjørge, Tone & Engeland, Anders [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Cohort Profile Update: The Janus Serum Bank Cohort in Norway. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. 46(4), s. 1101–1102f. doi: 10.1093/ije/dyw302.
 • Hoff, Mari; Meyer, Haakon E; Skurtveit, Svetlana; Langhammer, Arnulf; Søgaard, Anne-Johanne & Syversen, Unni [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Validation of FRAX and the impact of self-reported falls among elderly in a general population: the HUNT study, Norway. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 28(10), s. 2935–2944. doi: 10.1007/s00198-017-4134-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Madar, Ahmed Ali; Gundersen, Thomas E; Haug, Anne M & Meyer, Haakon E (2017). Vitamin D supplementation and vitamin D status in children of immigrant background in Norway. Public Health Nutrition. ISSN 1368-9800. 20(16), s. 2887–2892. doi: 10.1017/S136898001700180X. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knutsen, Kirsten Irene Valebjørg; Madar, Ahmed Ali; Brekke, Mette; Meyer, Haakon E; Eggemoen, Åse Ruth & Mdala, Ibrahimu [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Effect of Vitamin D on Thyroid Autoimmunity: A Randomized, Double-Blind, Controlled Trial Among Ethnic Minorities. Journal of the Endocrine Society (JES). ISSN 2472-1972. 1 (5), s. 470–479. doi: 10.1210/js.2017-00037.
 • Meyer, Haakon E; Skram, Kristina; Berge, Ingvill Almås; Madar, Ahmed Ali & Bjørndalen, Hilde (2017). Nutritional rickets in Norway: a nationwide register-based cohort study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 7(5). doi: 10.1136/bmjopen-2016-015289. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fung, T T; Meyer, Haakon E; Willett, W C & Feskanich, D (2017). Protein intake and risk of hip fractures in postmenopausal women and men age 50 and older. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 28, s. 1401–1411. doi: 10.1007/s00198-016-3898-7.
 • Htet, Aung Soe; Bjertness, Marius Bergsmark; Sherpa, Lhamo Yangchen; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Oo, Win Myint & Meyer, Haakon E [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Urban-rural differences in the prevalence of non-communicable diseases risk factors among 25-74 years old citizens in Yangon Region, Myanmar: a cross sectional study. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 16(1). doi: 10.1186/s12889-016-3882-3.
 • Solbakken, Siri Marie; Meyer, Haakon E; Stigum, Hein; Søgaard, Anne-Johanne; Holvik, Kristin & Magnus, Jeanette H. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Excess mortality following hip fracture: impact of self-perceived health, smoking, and body mass index. A NOREPOS study. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 28(3), s. 881–887. doi: 10.1007/s00198-016-3795-0.
 • Søgaard, Anne-Johanne; Holvik, Kristin; Omsland, Tone Kristin; Tell, Grethe Seppola; Dahl, Cecilie & Schei, Berit [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Age and Sex Differences in Body Mass Index as a Predictor of Hip Fracture: A NOREPOS Study. American Journal of Epidemiology. ISSN 0002-9262. 184(7), s. 510–519. doi: 10.1093/aje/kww011.
 • Madar, Ahmed Ali; Stene, Lars Christian; Meyer, Haakon E; Brekke, Mette; Lagerløv, Per & Knutsen, Kirsten Irene Valebjørg (2016). Effect of vitamin D3 supplementation on iron status: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial among ethnic minorities living in Norway. Nutrition Journal. ISSN 1475-2891. 15. doi: 10.1186/s12937-016-0192-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjertness, Marius Bergsmark; Htet, Aung Soe; Meyer, Haakon E; Htike, Maung Maung Than; Zaw, Ko Ko & Oo, Win Myint [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Prevalence and determinants of hypertension in Myanmar - a nationwide cross-sectional study. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 16. doi: 10.1186/s12889-016-3275-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Meyer, Haakon E; Støer, Nathalie; Samuelsen, Sven Ove; Blomhoff, Rune; Robsahm, Trude Eid & Brustad, Magritt [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Long Term Association between Serum 25-Hydroxyvitamin D and Mortality in a Cohort of 4379 Men. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 11(3). doi: 10.1371/journal.pone.0151441. Fulltekst i vitenarkiv
 • Meyer, Haakon E; Willett, Walter C.; Flint, Alan John & Feskanich, Diane (2016). Abdominal obesity and hip fracture: results from the Nurses’ Health Study and the Health Professionals Follow-up Study. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 27(6), s. 2127–2136. doi: 10.1007/s00198-016-3508-8.
 • Søgaard, Anne-Johanne; Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Tell, Grethe Seppola; Gjesdal, Clara Gram & Emaus, Nina [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Continued decline in hip fracture incidence in Norway: a NOREPOS study. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 27(7), s. 2217–2222. doi: 10.1007/s00198-016-3516-8.
 • Finnes, Trine Elisabeth; Lofthus, Cathrine Marie; Meyer, Haakon E; Søgaard, Anne-Johanne; Tell, Grethe Seppola & Apalset, Ellen M [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2016). A combination of low serum concentrations of vitamins K1 and D is associated with increased risk of hip fractures in elderly Norwegians: a NOREPOS study. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 27(4), s. 1645–1652. doi: 10.1007/s00198-015-3435-0.
 • Omsland, Tone Kristin; Eisman, John A.; Næss, Øyvind; Center, Jacqueline R; Gjesdal, Clara Gram & Tell, Grethe Seppola [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2015). Educational inequalities in post-hip fracture mortality: a NOREPOS studys. Journal of Bone and Mineral Research. ISSN 0884-0431. 30(12), s. 2221–2228. doi: 10.1002/jbmr.2579.
 • Tennakoon, Mudiyanselage Sampath Udaya Ba; Kumar, Bernadette. N & Meyer, Haakon E (2015). Differences in selected lifestyle risk factors for cardiovascular disease between Sri Lankans in Oslo, Norway, and in Kandy, Sri Lanka. Asia Pacific Journal of Public Health (APJPH). ISSN 1010-5395. 27(2), s. NP616–NP625. doi: 10.1177/1010539513485973.
 • Key, Timothy J; Appleby, Paul N.; Travis, Ruth C.; Albanes, Demetrius; Alberg, Anthony J. & Barricarte, Aurelio [Vis alle 54 forfattere av denne artikkelen] (2015). Carotenoids, retinol, tocopherols, and prostate cancer risk: Pooled analysis of 15 studies. American Journal of Clinical Nutrition. ISSN 0002-9165. 102(5), s. 1142–1157. doi: 10.3945/ajcn.115.114306.
 • Madar, Ahmed Ali; Knutsen, Kirsten Irene Valebjørg; Stene, Lars Christian; Brekke, Mette; Lagerløv, Per & Meyer, Haakon E [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Effect of vitamin D3-supplementation on bone markers (serumP1NP and CTX): A randomized, double blinded, placebo controlled trial among healthy immigrants living in Norway . Bone Reports. ISSN 2352-1872. 2, s. 82–88. doi: 10.1016/j.bonr.2015.05.004.
 • Hoff, Mari; Skurtveit, Svetlana; Meyer, Haakon E; Langhammer, Arnulf; Søgaard, Anne-Johanne & Syversen, Unni [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Use of anti-osteoporotic drugs in central Norway after a forearm fracture. Archives of Osteoporosis. ISSN 1862-3522. 10. doi: 10.1007/s11657-015-0235-2.
 • Garcia Lopez, Maria; Omsland, Tone Kristin; Søgaard, Anne-Johanne & Meyer, Haakon E (2015). Self-perceived memory loss is associated with an increased risk of hip fracture in the elderly: a population-based NOREPOS cohort study. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 15. doi: 10.1186/s12877-015-0135-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rabanal, Kjersti Stormark; Selmer, Randi; Igland, Jannicke; Tell, Grethe Seppola & Meyer, Haakon E (2015). Ethnic inequalities in acute myocardial infarction and stroke rates in Norway 1994-2009: a nationwide cohort study (CVDNOR). BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 15. doi: 10.1186/s12889-015-2412-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cashman, Kevin D.; Dowling, Kirsten G.; Škrabáková, Zuzana; Kiely, Mairead; Lamberg-Allardt, Christel & Durazo-Arvizu, Ramon A. [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2015). Standardizing serum 25-hydroxyVitamin D data from four Nordic population samples using the Vitamin D Standardization Program protocols: Shedding new light on Vitamin D status in Nordic individuals. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN 0036-5513. 75(7), s. 549–561. doi: 10.3109/00365513.2015.1057898.
 • Dahl, Cecilie; Søgaard, Anne-Johanne; Tell, Grethe Seppola; Forsen, Lisa; Flaten, Trond Peder & Hongve, Dag [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Population data on calcium in drinking water and hip fracture: An association may depend on other minerals in water. A NOREPOS study. Bone. ISSN 8756-3282. 81, s. 292–299. doi: 10.1016/j.bone.2015.07.020.
 • Meyer, Haakon E; Holvik, Kristin & Lips, Paul (2015). Should vitamin D supplements be recommended to prevent chronic diseases? . The BMJ. ISSN 1756-1833. 350. doi: 10.1136/bmj.h321.
 • Søgaard, Anne-Johanne; Holvik, Kristin; Omsland, Tone Kristin; Tell, Grethe S; Dahl, Cecilie & Schei, Berit [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Abdominal obesity increases the risk of hip fracture. A population-based study of 43 000 women and men aged 60-79 years followed for 8 years. Cohort of Norway. Journal of Internal Medicine. ISSN 0954-6820. 277(3), s. 306–317. doi: 10.1111/joim.12230. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knutsen, Kirsten Irene Valebjørg; Madar , Ahmed Ali; Brekke, Mette; Meyer, Haakon E; Natvig, Bård & Mdala, Ibrahimu [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Effect of vitamin D on musculoskeletal pain and headache: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial among adult ethnic minorities in Norway. Pain. ISSN 0304-3959. 155(12), s. 2591–2598. doi: 10.1016/j.pain.2014.09.024.
 • Madar , Ahmed Ali; Knutsen, Kirsten Irene Valebjørg; Stene, Lars Christian; Brekke, Mette; Meyer, Haakon E & Lagerløv, Per (2014). Effect of vitamin D3 supplementation on glycated hemoglobin (HbA1c), fructosamine, serum lipids, and body mass index: a randomized, doubleblinded, placebo-controlled trial among healthy immigrants living in Norway. BMJ Open Diabetes Research & Care. ISSN 2052-4897. 2. doi: 10.1136/bmjdrc-2014-000026. Fulltekst i vitenarkiv
 • Søgaard, Anne-Johanne; Meyer, Haakon E; Emaus, Nina; Grimnes, Guri; Gjesdal, Clara Gram & Forsmo, Siri [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Cohort profile: Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS). Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 42(8), s. 804–813. doi: 10.1177/1403494814551858. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holvik, Kristin; Gjesdal, Clara Gram; Tell, Grethe Seppola; Grimnes, Guri; Schei, Berit & Apalset, Ellen M [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2014). Low serum concentrations of alpha-tocopherol are associated with increased risk of hip fracture. A NOREPOS study. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 25(11), s. 2545–2554. doi: 10.1007/s00198-014-2802-6.
 • APOLD, HILDE; Meyer, Haakon E; Nordsletten, Lars; Furnes, Ove; Baste, Valborg & Flugsrud, Gunnar B (2014). Risk factors for knee replacement due to primary osteoarthritis, a population based, prospective cohort study of 315,495 individuals. BMC Musculoskeletal Disorders. ISSN 1471-2474. 15(217). doi: 10.1186/1471-2474-15-217. Fulltekst i vitenarkiv
 • Apold, Hilde; Meyer, Haakon E; Nordsletten, Lars; Furnes, Ove; Baste, Valborg & Flugsrud, Gunnar B (2014). Weight gain and the risk of knee replacement due to primary osteoarthritis: a population based, prospective cohort study of 225,908 individuals. Osteoarthritis and Cartilage. ISSN 1063-4584. 22(5), s. 652–658. doi: 10.1016/j.joca.2014.03.002.
 • Solbakken, Siri Marie; Magnus, Jeanette H.; Meyer, Haakon E; Emaus, Nina; Tell, Grethe Seppola & Holvik, Kristin [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2014). Impact of comorbidity, age, and gender on seasonal variation in hip fracture incidence. A NOREPOS study. Archives of Osteoporosis. ISSN 1862-3522. 9. doi: 10.1007/s11657-014-0191-2.
 • Øyen, Jannike; Gjesdal, Clara Gram; Nygård, Ottar; Lie, Stein Atle; Meyer, Haakon & Apalset, Ellen M [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2014). Smoking and body fat mass in relation to bone mineral density and hip fracture: The Hordaland Health Study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 9(3). doi: 10.1371/journal.pone.0092882. Fulltekst i vitenarkiv
 • Omsland, Tone Kristin; Emaus, Nina; Tell, Grethe Seppola; Magnus, Jeanette H.; Ahmed, Luai Awad & Holvik, Kristin [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2014). Mortality following the first hip fracture in Norwegian women and men (1999-2008): A NOREPOS study. Bone. ISSN 8756-3282. 63, s. 81–86. doi: 10.1016/j.bone.2014.02.016.
 • Biehl, Anna Karin Cecilia Månsson; Hovengen, Ragnhild; Grøholt, Else-Karin; Hjelmesæth, Jøran; Strand, Bjørn Heine & Meyer, Haakon E. (2014). Parental marital status and childhood overweight and obesity in Norway: a nationally representative cross-sectional study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 4(6). doi: 10.1136/bmjopen-2013-004502. Fulltekst i vitenarkiv
 • Finnes, Trine Elisabeth; Lofthus, Cathrine Marie; Meyer, Haakon E.; Eriksen, Erik Fink; Apalset, Ellen M & Tell, Grethe S [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Procollagen type 1 amino-terminal propeptide (P1NP) and risk of hip fractures in elderly Norwegian men and women. A NOREPOS study. Bone. ISSN 8756-3282. 64, s. 1–7. doi: 10.1016/j.bone.2014.03.010.
 • Dahl, Cecilie; Søgaard, Anne-Johanne; Tell, Grethe S; Flaten, Trond Peder; Hongve, Dag & Omsland, Tone Kristin [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Do cadmium, lead, and aluminum in drinking water increase the risk of hip fractures? A NOREPOS study. Biological Trace Element Research. ISSN 0163-4984. 157(1), s. 14–23. doi: 10.1007/s12011-013-9862-x.
 • Knutsen, Kirsten Irene Valebjørg; Madar , Ahmed Ali; Lagerløv, Per; Brekke, Mette; Raastad, Truls & Stene, Lars Christian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Does Vitamin D Improve Muscle Strength in Adults? A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial Among Ethnic Minorities in Norway. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (JCEM). ISSN 0021-972X. 99(1), s. 194–202. doi: 10.1210/jc.2013-2647.
 • Omsland, Tone Kristin; Emaus, Nina; Tell, Grethe S; Ahmed, Luai Awad; Center, Jacqueline R & Nguyen, Nyuyen D [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2013). Ten-year risk of second hip fracture. A NOREPOS study. Bone. ISSN 8756-3282. 52(1), s. 493–497. doi: 10.1016/j.bone.2012.09.009.
 • Devold, Helene Margrethe; Søgaard, Anne-Johanne; Tverdal, Aage; Falch, Jan Arvid; Furu, Kari & Meyer, Haakon (2013). Hip fracture and other predictors of anti-osteoporosis drug use in Norway. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 24(4), s. 1225–1233. doi: 10.1007/s00198-012-2063-1.
 • Tennakoon, Mudiyanselage Sampath Udaya Ba; Kumar, Bernadette. N; Selmer, Randi; Mikram, Mohamed J.M. & Meyer, Haakon E (2013). Differences in predicted cardiovascular risk in Sinhalese and Tamils in Sri Lanka compared with Sri Lankans in Norway. Asia Pacific Journal of Public Health (APJPH). ISSN 1010-5395. 25(6), s. 452–462. doi: 10.1177/1010539511423958.
 • Lamberg-Allardt, Christel; Brustad, Magritt; Meyer, Haakon E & Steingrimsdottir, Laufey (2013). Vitamin D - a systematic literature review for the 5th edition of the Nordic Nutrition Recommendations. Food & Nutrition Research. ISSN 1654-6628. 57. doi: 10.3402/fnr.v57i0.22671. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ahmed, Luai Awad; Center, JR; Bjørnerem, Åshild; Bluic, Dana; Joakimsen, Ragnar Martin & Jørgensen, Lone [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2013). Progressively increasing fracture risk with advancing age after initial incident fragility fracture: The Tromsø Study. Journal of Bone and Mineral Research. ISSN 0884-0431. 28(10), s. 2214–2221. doi: 10.1002/jbmr.1952.
 • Dahl, Cecilie; Søgaard, Anne-Johanne; Tell, Grethe S; Flaten, Trond Peder; Hongve, Dag & Omsland, Tone Kristin [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Nationwide data on municipal drinking water and hip fracture: Could calcium and magnesium be protective? A NOREPOS study. Bone. ISSN 8756-3282. 57(1), s. 84–91. doi: 10.1016/j.bone.2013.06.017.
 • Biehl, Anna Karin Cecilia Månsson; Hovengen, Ragnhild; Grøholt, Else-Karin; Hjelmesæth, Jøran; Strand, Bjørn Heine & Meyer, Haakon E (2013). Adiposity among children in Norway by urbanity and maternal education: a nationally representative study. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 13. doi: 10.1186/1471-2458-13-842. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holvik, Kristin; Ahmed, Luai Awad; Forsmo, Siri; Gjesdal, Clara Gram; Grimnes, Guri & Samuelsen, Sven Ove [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Low Serum Levels of 25-Hydroxyvitamin D Predict Hip Fracture in the Elderly: A NOREPOS Study. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (JCEM). ISSN 0021-972X. 98(8), s. 3341–3350. doi: 10.1210/jc.2013-1468. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tran, Anh Thi; Straand, Jørund; Dalen, Ingvild; Birkeland, Kåre I.; Claudi, Tor & Cooper, John [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Pharmacological primary and secondary cardiovascular prevention among diabetic patients in a multiethnic general practice population: still room for improvements. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 13. doi: 10.1186/1472-6963-13-182. Fulltekst i vitenarkiv
 • Finnes, Trine Elisabeth; Meyer, Haakon E; Falch, Jan Arvid; Medhus, Asle Wilhelm; Wentzel-Larsen, Tore & Lofthus, Cathrine Marie (2013). Secular reduction of excess mortality in hip fracture patients > 85 years. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 13. doi: 10.1186/1471-2318-13-25. Fulltekst i vitenarkiv
 • Meyer, Haakon E; Robsahm, Trude Eid; Bjørge, Tone; Brustad, Magritt & Blomhoff, Rune (2013). Vitamin D, season, and risk of prostate cancer: a nested case-control study within Norwegian health studies. American Journal of Clinical Nutrition. ISSN 0002-9165. 97(1), s. 147–154. doi: 10.3945/ajcn.112.039222.
 • Biehl, Anna Karin Cecilia Månsson; Hovengen, Ragnhild; Meyer, Haakon E; Hjelmesæth, Jøran; Meisfjord, Jørgen Rajan & Grøholt, Else-Karin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Impact of instrument error on the estimated prevalence of overweight and obesity in population-based surveys. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 13. doi: 10.1186/1471-2458-13-146.
 • Iversen, Tor; Ma, Ching-To Albert & Meyer, Haakon E (2013). Immigrants' acculturation and changes in Body Mass Index. Economics and Human Biology. ISSN 1570-677X. 11(1), s. 1–7. doi: 10.1016/j.ehb.2012.02.003.
 • Omsland, Tone Kristin; Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Center, Jacqueline; Emaus, Nina & Tell, Grethe S [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2012). Hip fractures in Norway 1999-2008: time trends in total incidence and second hip fracture rates. A NOREPOS study. European Journal of Epidemiology (EJE). ISSN 0393-2990. 27(10), s. 807–814. doi: 10.1007/s10654-012-9711-9.
 • Søgaard, Anne-Johanne; Meyer, Haakon E; Ahmed, Luai A.; Jørgensen, Lone; Bjørnerem, Åshild & Joakimsen, Ragnar Martin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Does recalled dieting increase the risk of non-vertebral osteoporotic fractures? The Tromsø Study. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 23(12), s. 2835–2845. doi: 10.1007/s00198-012-1916-y.
 • Støen, Ragnhild Øydna; Nordsletten, Lars; Meyer, Haakon E; Frihagen, Frede Jon; Falch, Jan Arvid & Lofthus, Cathrine Marie (2012). Hip fracture incidence is decreasing in the high incidence area of Oslo, Norway. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 23(10), s. 2527–2534. doi: 10.1007/s00198-011-1888-3.
 • Rejnmark, Lars; Avenell, Alison; Masud, Tahir; Anderson, Frazer; Meyer, Haakon E & Sanders, Kerrie M [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2012). Vitamin D with Calcium reduces mortality: patient level pooled analysis of 70,528 patients from eight major vitamin D trials. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (JCEM). ISSN 0021-972X. 97(8), s. 2670–2681. doi: 10.1210/jc.2011-3328.
 • Bischoff-Ferrari, Heike A; Willett, Walter C; Orav, Endel J; Lips, Paul; Meunier, Pierre J & Lyons, Ronan A [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2012). A pooled analysis of vitamin D dose requirements for fracture prevention. New England Journal of Medicine. ISSN 0028-4793. 367(1), s. 40–49. doi: 10.1056/NEJMoa1109617.
 • Holvik, Kristin; Madar , Ahmed Ali; Meyer, Haakon E; Lofthus, Cathrine Marie & Stene, Lars Christian (2012). Changes in the vitamin D endocrine system and bone turnover after oral vitamin D3 supplementation in healthy adults: results of a randomised trial. BMC Endocrine Disorders. ISSN 1472-6823. 12. doi: 10.1186/1472-6823-12-7.
 • Høstmark, Arne Torbjørn; Søgaard, Anne-Johanne; Alvær, Kari & Meyer, Haakon (2011). The Oslo health study: a dietary index estimating frequent intake of soft drinks and rare intake of fruit and vegetables is negatively associated with bone mineral density. Journal of Osteoporosis. ISSN 2090-8059. 2011. doi: 10.4061/2011/102686.
 • Zahid, Naeem; Meyer, Haakon; Kumar, Bernadette. N; Claussen, Bjørgulf & Hussain, Akhtar (2011). High levels of cardiovascular risk factors among pakistanis in Norway compared to pakistanis in Pakistan. Journal of Obesity. ISSN 2090-0708. doi: 10.1155/2011/163749.
 • Apold, Hilde; Meyer, Haakon; Espehaug, Birgitte; Nordsletten, Lars; Havelin, Leif Ivar & Flugsrud, Gunnar B (2011). Weight gain and the risk of total hip replacement a population-based prospective cohort study of 265,725 individuals. Osteoarthritis and Cartilage. ISSN 1063-4584. 19(7), s. 809–815. doi: 10.1016/j.joca.2011.03.013.
 • Tran, Anh Thi; Straand, Jørund; Diep, Lien My; Meyer, Haakon; Birkeland, Kåre I. & Jenum, Anne Karen (2011). Cardiovascular disease by diabetes status in five ethnic minority groups compared to ethnic Norwegians. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 11. doi: 10.1186/1471-2458-11-554. Fulltekst i vitenarkiv
 • Madar , Ahmed Ali; Klepp, Knut Inge & Meyer, Haakon E (2011). The effect of tailor-made information on vitamin D status of immigrant mothers in Norway: a cluster randomized controlled trial. Maternal & Child Nutrition. ISSN 1740-8695. 7(1), s. 92–99. doi: 10.1111/j.1740-8709.2009.00238.x.
 • Omsland, Tone Kristin; Ahmed, Luai; Grønskag, Anna Brenne; Schei, Berit; Emaus, Nina & Langhammer, Arnulf [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2011). More forearm fractures among urban than rural women: The NOREPOS study based on the Tromsø study and the HUNT study. Journal of Bone and Mineral Research. ISSN 0884-0431. 26(4), s. 850–856. doi: 10.1002/jbmr.280.
 • Tennakoon, Mudiyanselage Sampath Udaya Ba; Kumar, Bernadette. N; Nugegoda, Danasela B & Meyer, Haakon E (2010). Comparison of cardiovascular risk factors between Sri Lankans living in Kandy and Oslo. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 10. doi: 10.1186/1471-2458-10-654.
 • Alver, Kari; Meyer, Haakon E; Falch, Jan Arvid & Søgaard, Anne-Johanne (2010). Outdoor air pollution, bone density and self-reported forearm fracture: the Oslo Health Study. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 21(10), s. 1751–1760. doi: 10.1007/s00198-009-1130-8.
 • Devold, Helene Margrethe; Duong, Gia Man; Tverdal, Aage; Furu, Kari; Meyer, Haakon E & Falch, Jan A [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Prescription of anti-osteoporosis drugs during 2004-2007-a nationwide register study in Norway. European Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0031-6970. 66(3), s. 299–306. doi: 10.1007/s00228-009-0746-0.
 • Abrahamsen, B; Masud, T; Avenell, A; Anderson, F; Meyer, Haakon E & Cooper, C [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2010). Patient level pooled analysis of 68 500 patients from seven major vitamin D fracture trials in US and Europe. BMJ. British Medical Journal. ISSN 0959-8146. 340. doi: 10.1136/bmj.b5463.
 • Meyer, Haakon E; Lofthus, Cathrine Marie; Søgaard, Anne-Johanne & Falch, Jan Arvid (2009). Change in the use of hormone replacement therapy and the incidence of fracture in Oslo. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 20(5), s. 827–830. doi: 10.1007/s00198-008-0679-y.
 • Madar, AA; Klepp, KI & Meyer, Haakon E (2009). Effect of free vitamin D-2 drops on serum 25-hydroxyvitamin D in infants with immigrant origin: a cluster randomized controlled trial. European Journal of Clinical Nutrition. ISSN 0954-3007. 63(4), s. 478–484. doi: 10.1038/sj.ejcn.1602982.
 • Kvaavik, Elisabeth; Klepp, Knut-Inge; Tell, Grethe S; Meyer, Haakon E & Batty, G David (2009). Physical fitness and physical activity at age 13 years as predictors of cardiovascular disease risk factors at ages 15, 25, 33, and 40 years: Extended follow-up of the Oslo Youth Study. Pediatrics. ISSN 0031-4005. 123(1), s. E80–E86. doi: 10.1542/peds.2008-1118.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holvik, Kristin; Ellingsen, Christian Lycke; Solbakken, Siri Marie; Finnes, Trine Elisabeth; Talsnes, Ove & Grimnes, Guri [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Causes of death and cause-specific excess mortality after hip fracture. The Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS).
 • Riska, Brit Solvor Lyse; Holvik, Kristin; Gunnes, Nina; Omsland, Tone Kristin; Stigum, Hein & Meyer, Haakon Eduard [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Risk of hip fracture in Norwegians using anti-osteoporosis medication.
 • Søgaard, Anne-Johanne; Holvik, Kristin; Dahl, Cecilie; Meyer, Haakon Eduard & Omsland, Tone Kristin (2021). Osteoporose – den glemte folkesykdom. Michael. ISSN 1893-9651. 18(28), s. 119–133.
 • Kjeldgaard, Helena Kames; Holvik, Kristin; O’Flaherty, Martin; Tell, Grethe Seppola & Meyer, Haakon Eduard (2021). Hip-IMPACT: Explaining the declining hip fracture rate from 1999-2019. A NOREPOS study. Norsk Epidemiologi, Supplement. ISSN 0803-4206. 29(1), s. 28–28.
 • Finnes, Trine Elisabeth; Hjellvik, Vidar; Meyer, Haakon Eduard & Holvik, Kristin (2021). Are High-Dose Statin Users at Higher Risk of Hip Fractures? A Population-Wide Registry-Based Cohort Study from NOREPOS. Journal of Bone and Mineral Research. ISSN 0884-0431. 36(Suppl. 1), s. 306–306.
 • Kjeldgaard, Helena Kames; Holvik, Kristin; O’Flaherty, Martin; Abrahamsen, Bo; Tell, Grethe Seppola & Meyer, Haakon Eduard (2021). The Impact of Osteoporosis Medication on Hip Fracture Risk in the Norwegian Population. A NOREPOS Study. Journal of Bone and Mineral Research. ISSN 0884-0431. 36(Suppl. 1), s. 154–154.
 • Kjeldgaard, Helena Kames; Holvik, Kristin; Fenstad, Anne Marie; Furnes, Ove Nord; Gjertsen, Jan-Erik & Meyer, Haakon Eduard (2021). The Impact of Total Hip Replacements on Hip Fracture Incidence in the Norwegian Population. A NOREPOS Study. Journal of Bone and Mineral Research. ISSN 0884-0431. 36(Suppl. 1), s. 62–62.
 • Dahl, Cecilie; Holvik, Kristin; Meyer, Haakon Eduard; Stigum, Hein; Solbakken, Siri Marie & Schei, Berit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Re: “Hip Fracture and Mortality: A Loss of Life Expectancy Interpretation” by Thao T Ho-Le and Tuan V Nguyen. Journal of Bone and Mineral Research. ISSN 0884-0431. doi: 10.1002/jbmr.4383.
 • Kjeldgaard, Helena; Holvik, Kristin; O'Flaherty, Martin; Tell, Grethe Seppola & Meyer, Haakon Eduard (2021). OP20 The impact of the secular increase in body mass index on hip fracture risk in the norwegian population . Journal of community health. ISSN 0094-5145. doi: 10.1136/jech-2021-SSMabstracts.20.
 • Aga, Ruth; Søgaard, Anne-Johanne; Holvik, Kristin & Meyer, Haakon Eduard (2020). Previous falls indicate risk of future hip fracture among those with poor general health. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease (TAMD). ISSN 1759-720X. 12, s. 55–55. doi: 10.1177/1759720X20969289.
 • Holvik, Kristin; Ellingsen, Christian Lycke; Solbakken, Siri Marie; Finnes, Trine Elisabeth; Talsnes, Ove & Grimnes, Guri [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Causes of death after hip fracture in Norway. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease (TAMD). ISSN 1759-720X. 12, s. 51–52. doi: 10.1177/1759720X20969289.
 • Holvik, Kristin; Hjellvik, Vidar; Karlstad, Øystein; Gunnes, Nina; Hoff, Mari & Tell, Grethe Seppola [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). The contribution of an extensive medication-based comorbidity index to explain excess mortality after hip fracture in Norway. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease (TAMD). ISSN 1759-720X. 12, s. 53–53. doi: 10.1177/1759720X20969289.
 • Meyer, Haakon E; Dahl, Cecilie; Kjeldgaard, Helena Kames; Schei, Berit; Søgaard, Anne-Johanne & Tell, Grethe Seppola [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Body height and the risk of hip fracture in Women. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease (TAMD). ISSN 1759-720X. 12, s. 54–54. doi: 10.1177/1759720X20969289.
 • Kjeldgaard, Helena Kames; Holvik, Kristin; O’Flaherty, Martin; Tell, Grethe Seppola & Meyer, Haakon E (2020). The impact of the secular increase in body mass index of hip fracture risk in the Norwegian population. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease (TAMD). ISSN 1759-720X. 12, s. 59–60. doi: 10.1177/1759720X20969289.
 • Aamodt, Geir; Renolen, Ranveig; Omsland, Tone Kristin; Meyer, Haakon E; Rabanal, Kjersti Stormark & Søgaard, Anne-Johanne (2020). Ethnic differences in risk of hip fracture in Norway: a NOREPOS study. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. s. 1587–1592. doi: 10.1007/s00198-020-05390-4.
 • Dahl, Jesper; Holvik, Kristin; Heldal, Einar; Grimnes, Guri; Hoff, Mari & Finnes, Trine Elisabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Individual variation in adaptive immune responses and risk of hip fracture – A NOREPOS population-based cohort study. Journal of Bone and Mineral Research. ISSN 0884-0431. 34(suppl.)(2019 Annual Meeting of the ASBMR), s. 247–247.
 • Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Madar, Ahmed Ali & Brustad, Magritt (2019). Ikke nødvendig med høydosetilskudd av vitamin D. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(7), s. 602–604. doi: 10.4045/tidsskr.18.0749.
 • Rabanal, Kjersti Stormark; Selmer, Randi Marie; Igland, Jannicke; Tell, Grethe S.; Ariansen, Inger & Meyer, Haakon E (2018). Evaluation of the NORRISK2 model for cardiovascular risk prediction in South Asians living in Norway.
 • Hoff, Mari; Schei, Berit; Skovlund, Eva; Skurtveit, Svetlana; Langhammer, Arnulf & Syversen, Unni [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Gir bruk av protonpumpehemmere økt risiko for brudd? Data fra HUNT 3. .
 • Rabanal, Kjersti Stormark; Meyer, Haakon E; Tell, Grethe S.; Igland, Jannicke; Pylypchuk, Romana & Mehta, Suneela [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Can traditional risk factors explain the higher risk of CVD in South Asians compared to Europeans in Norway and New Zealand? Two cohort studies.
 • Søgaard, Anne-Johanne; Omsland, Tone Kristin; Holvik, Kristin; Tell, Grethe S.; Dahl, Cecilie & Schei, Berit [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). The Authors Reply. American Journal of Epidemiology. ISSN 0002-9262. 185(6), s. 511–513. doi: 10.1093/aje/kwx028.
 • Meyer, Haakon E & Eggen, Anne Elise (2017). Salt intake assessed by 24 hour urine excretion in the Tromsø study. European Journal of Preventive Cardiology (EJPC). ISSN 2047-4873. 24.
 • Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Laake, Ida; Omsland, Tone Kristin & Søgaard, Anne-Johanne (2016). Milk intake in middle-aged Norwegians and risk of hip fracture: Is there an association? A linkage between the Norwegian Counties Study and the NOREPOS hip fracture database. Food & Nutrition Research. ISSN 1654-6628. 60, s. 31961–31961. doi: 10.3402/fnr.v60.31961.
 • Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Laake, Ida; Omsland, Tone Kristin & Søgaard, Anne-Johanne (2016). Milk intake in middle-aged Norwegians and risk of hip fracture: Is there an association? A linkage between the Norwegian Counties Study and the NOREPOS hip fracture database. Norsk Epidemiologi, Supplement. ISSN 0803-4206. 26, s. 10–10.
 • Søgaard, Anne-Johanne; Ranhoff, Anette Hylen; Meyer, Haakon E; Omsland, Tone Kristin; Nystad, Wenche & Holvik, Kristin (2016). Frequent alcohol consumption increases risk of hip fracture in men below 60 years in Cohort of Norway. A NOREPOS study. Norsk Epidemiologi, Supplement. ISSN 0803-4206. 26, s. 10–10.
 • Finnes, Trine Elisabeth; Lofthus, Cathrine Marie; Søgaard, Anne-Johanne; Tell, Grethe Seppola; Apalset, Ellen M & Gjesdal, Clara Gram [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2015). Low serum vitamin K1 increases the risk of hip fractures only at low vitamin D status. A NOREPOS study. European Geriatric Medicine. ISSN 1878-7649. 6, s. S17–S17.
 • Lopez, Maria Garcia; Omsland, Tone Kristin; Søgaard, Anne-Johanne & Meyer, Haakon E (2015). Increased risk of hip fracture in people with self-perceived memory loss. A NOREPOS based prospective cohort study of 10449 individuals aged 67‐78 years. European Geriatric Medicine. ISSN 1878-7649. 6, s. S11–S11.
 • Søgaard, Anne-Johanne; Omsland, Tone Kristin; Holvik, Kristin; Tell, Grethe Seppola; Dahl, Cecilie & Schei, Berit [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Low body mass index (BMI) as predictor of hip fracture differs by age and gender in Cohort Norway. A NOREPOS study. European Geriatric Medicine. ISSN 1878-7649. 6, s. S07–S07.
 • Hoff, Mari; Skurtveit, Svetlana; Meyer, Haakon E; Langhammer, Arnulf; Søgaard, Anne-Johanne & Syversen, Unni [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Use of anti-osteoporotic drugs among women in central Norway after a forearm fracture. Norsk Epidemiologi, Supplement. ISSN 0803-4206. 25, s. 96–96.
 • Knutsen, Kirsten Irene Valebjørg; Madar, Ahmed Ali; Brekke, Mette; Meyer, Haakon E; Natvig, Bård & Mdala, Ibrahimu [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Effect of vitamin D on musculoskeletal pain and headache: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial among adult ethnic minorities in Norway.
 • Brustad, Magritt & Meyer, Haakon E (2014). Vitamin D - hvor mye er nok, og er mer bedre for helsen? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(7), s. 726–728. doi: 10.4045/tidsskr.13.1513.
 • Solbakken, Siri Marie; Magnus, Jeanette H.; Meyer, Haakon E; Emaus, Nina; Tell, Grethe Seppola & Holvik, Kristin [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2014). IMPACT OF SEASON AND COMORBIDITY ON HIP FRACTURE INCIDENCE. A NOREPOS STUDY.
 • Dahl, Cecilie; Søgaard, Anne Johanne; Tell, Grethe Seppola; Flaten, Trond Peder; Hongve, Dag & Omsland, Tone Kristin [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Is copper in drinking water related to risk of hip fracture? And could a possible protective associationbetween calcium and hip fracture be modified by copper? Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 24, s. 48–48.
 • Støer, Nathalie; Meyer, Haakon E & Samuelsen, Sven Ove (2014). Reuse of controls in nested case-control studies. Epidemiology. ISSN 1044-3983. 25(2), s. 315–317. doi: 10.1097/EDE.0000000000000057.
 • Lamberg-Allardt, Christel; Brustad, Magritt; Meyer, Haakon E & Steingrimsdottir, Laufey (2013). D-vitamin och hälsa. Nordisk Nutrition. ISSN 1654-8337.
 • Blomhoff, Rune & Meyer, Haakon E (2013). Feil om fett. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133(6), s. 612–612. doi: 10.4045/tidsskr.13.0271.
 • Holvik, Kristin; Gjesdal, Clara Gram; Tell, Grethe S; Grimnes, Guri; Schei, Berit & Apalset, Ellen M [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Low serum concentrations of vitamin E are associated with increased risk of hip fracture in older Norwegians. A NOREPOS study. Norsk Epidemiologi, Supplement. ISSN 0803-4206. 23.
 • Holvik, Kristin; Gjesdal, Clara Gram; Tell, Grethe S; Grimnes, Guri; Apalset, Ellen M & Schei, Berit [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Low serum concentration of vitamin E is associated with increased risk of hip fracture in the elderly. A NOREPOS case-cohort study. Journal of Bone and Mineral Research. ISSN 0884-0431. 28.
 • Dahl, Cecilie; Søgaard, Anne Johanne; Tell, Grethe S; Flaten, Trond Peder; Hongve, Dag & Omsland, Tone Kristin [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Do cadmium and lead in drinking water increase the risk of hip fracture? A NOREPOS study.
 • Finnes, Trine Elisabeth; Lofthus, Cathrine Marie; Meyer, Haakon E; Eriksen, Erik Fink; Apalset, Ellen M & Tell, Grethe S [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Serum Levels of Procollagen type 1 Amino-terminal Propeptide and Risk of Hip Fracture in Elderly Men. Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS).
 • Omsland, Tone Kristin; Emaus, Nina; Holvik, Kristin; Tell, Grethe S; Ahmed, Luai Awad & Center, Jackie [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2013). GENDER DIFFERENCES IN ALL-CAUSE MORTALITY FOLLOWING FIRST HIP FRACTURE IN 81,867 NORWEGIAN WOMEN AND MEN: THE NORWEGIAN EPIDEMIOLOGIC OSTEOPOROSIS STUDIES. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 24, s. S257–S257.
 • Finnes, Trine Elisabeth; Meyer, Haakon E; Falch, Jan Arvid; Medhus, Asle Wilhelm; Wentzel-Larsen, Tore & Lofthus, Cathrine Marie (2012). DURATION OF EXCESS MORTALITY AFTER HIP FRACTURES IN OSLO, NORWAY: A LONG TERM FOLLOW UP. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 23, s. S123–S124.
 • Søgaard, Anne-Johanne; Omsland, Tone Kristin & Meyer, Haakon E (2012). WHAT ARE THE ASSOCIATIONS BETWEEN WAIST HIP RATIO, BODY MASS INDEX AND HIP FRACTURES? COHORT OF NORWAY. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 23, s. S526–S526.
 • Biehl, Anna Månsson; Strand, Bjørn Heine; Hovengen, Ragnhild; Hjelmesæth, Jøran; Grøholt, Else-Karin & Meyer, Haakon (2012). Adiposity among children in Norway by socioeconomy and urban – rural living.
 • Holvik, Kristin; Ahmed, Luai A.; Blomhoff, Rune; Forsmo, Siri; Gjesdal, Clara Gram & Grimnes, Guri [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). Vitamin D status in home-dwelling elderly across Norway and prospective risk of hip fracture. A case-cohort study within the Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS).
 • Holvik, Kristin; Ahmed, Luai A.; Blomhoff, Rune; Forsmo, Siri; Gjesdal, Clara Gram & Grimnes, Guri [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). Vitamin D status and the risk of hip fracture in elderly in Norway. A four-center case-cohort study within the Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS).
 • Dahl, Cecilie; Søgaard, Anne-Johanne; Tell, Grethe S; Flaten, Trond Peder; Hongve, Dag & Omsland, Tone Kristin [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Do toxic metals in municipal drinking water increase the risk of hip fractures? The NOREPOS study.
 • Holvik, Kristin; Samuelsen, Sven Ove; Ahmed, Luai Awad; Forsmo, Siri; Gjesdal, Clara Gram & Grimnes, Guri [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). Low serum levels of vitamins D and A predict hip fracture in the elderly. A multicenter case-cohort study within the Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS).
 • Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Gjesdal, Clara Gram; Blomhoff, Rune & Tell, Grethe S (2011). The Association Between S-25-Hydroxyvitamin D and Total Femur BMD May Depend on Serum Concentrations of Retinol in Men. The Hordaland Health Study and The Oslo Health Study. Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS). Journal of Bone and Mineral Research. ISSN 0884-0431. 26.
 • Kumar, Bernadette. N; Lien, Lars & Meyer, Haakon E. (2011). Gender and ethnic differences in musculoskeletal disorders - the Oslo immigrant health study, Norway. Tropical medicine & international health. ISSN 1360-2276. 16, s. 53–53.
 • Omsland, Tone Kristin; Holvik, Kristin; Emaus, Nina; Tell, Grethe S; Schei, Berit & Tverdal, Aage [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2011). Hip fracture incidence in Norway 1999-2008. Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies. Norsk Epidemiologi, Supplement. ISSN 0803-4206. 21, s. 38–38.
 • Forsen, Lisa; Midthjell, Kristian; Meyer, Haakon E; Forsmo, Siri; Langhammer, Arnulf & Schei, Berit (2010). Type 2 diabetes and self-reported hip and forearm fractures in women and the role of bone mineral density: the HUNT study. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 21, s. 28–28.
 • Omsland, Tone Kristin; Ahmed, Luai A.; Grønskag, Anna Brenne; Schei, Berit; Emaus, Nina & Langhammer, Arnulf [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2010). Urban-rural differences in forearm fractures in postmenopausal women - the norepos study. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 21, s. 258–259.
 • Knutsen, Kirsten Irene Valebjørg; Madar , Ahmed Ali; Meyer, Haakon E; Brekke, Mette; Raastad, Truls & Stene, Lars Christian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Effekt av vitamin D-tilskudd på muskelstyrke, muskelskjelettsmerter og hodepine hos immigranter i Norge. En randomisert, dobbelt blindet, kontrollert studie. Frie foredrag, forskningsdagen. Tildelt AFUs forskningpris.
 • Meyer, Haakon E (2010). DECREASING INCIDENCE OF HIP FRACTURES IN OSLO, NORWAY. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 21, s. 280–280.
 • Holvik, Kristin; Madar , Ahmed Ali; Stene, Lars Christian; Lofthus, Cathrine Marie & Meyer, Haakon E (2010). Changes in the vitamin D endocrine system and bone turnover (serum tracp) after four weeks of daily vitamin D3 supplementation in healthy adults: Are there ethnic differences? Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 21, s. 99–99. doi: 10.1007/s00198-010-1247-9.
 • Alver, Kari; Søgaard, Anne Johanne & Meyer, Haakon E (2010). ARE HIP FRACTURES MORE COMMON IN THE LESS EDUCATED? Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 21, s. 70–70.
 • Meyer, Haakon E; Falch, Jan Arvid; Håheim, Lise lund; Holvik, Kristin & Søgaard, Anne-Johanne (2010). WEIGHT CHANGE OVER THREE DECADES AND THE RISK OF HIP FRACTURE IN MEN - THE OSLO STUDY. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 21, s. 248–248.
 • Søgaard, Anne-Johanne; Meyer, Haakon E; Holvik, Kristin & Falch, Jan A (2010). Mental distress, use of psychotropic medicine and hip fractures. 7 years follow-up of the Oslo Health Study. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 21, s. 278–279.
 • Alver, Kari; Søgaard, Anne-Johanne & Meyer, Haakon E (2010). Are hip fractures more common in the less educated? Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 21, s. 70–70.
 • Lofthus, Cathrine M; Medhus, Asle W & Meyer, Haakon E (2010). Database validity in assessing population trends in hip fracture rates in Canada. Journal of the American Medical Association (JAMA). ISSN 0098-7484. 303(2), s. 134–135.
 • Devold, Helene Margrethe; Duong, Gia Man; Tverdal, Aage; Furu, Kari; Meyer, Haakon E & Falch, Jan Arvid [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Anti-osteoporosis drug use in Norway during 2004-2007. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 18, s. S233–S234. doi: 10.1002/pds.1806.
 • Abrahamsen, B; Masud, T; Robbins, JA; Anderson, F; Meyer, Haakon E & Cooper, C [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2009). Low doses of vitamin D with calcium reduce the risk of fractures: Patient level analysis of 68,500 patients from seven major vitamin D trials in the US and Europe. Bone. ISSN 8756-3282. 44(2), s. S228–S229. doi: 10.1016/j.bone.2009.03.081.
 • Søgaard, Anne Johanne; Meyer, Haakon E; Dalgard, Odd Steffen; Holme, Ingar & Håheim, Lise Lund (2009). Psychological distress and forearm fracture in men. The Oslo Study 1972/73 and 2000. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 20, s. 310–310.
 • Alver, Kari; Meyer, Haakon E; Falch, Jan Arvid & Søgaard, Anne Johanne (2009). Air pollution and bone health. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 20, s. 301–301.
 • Søgaard, Anne-Johanne; Meyer, Haakon E; Dalgard, Odd Steffen; Holme, Ingar & Håheim, Lise lund (2009). Psychological distress and forearm fracture in men. The Oslo Study 1972/73 and 2000. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 20, s. S310–S310. doi: 10.1007/s00198-009-0923-0.
 • Alvær, Kari; Meyer, Haakon E; Falch, Jan A & Søgaard, Anne-Johanne (2009). Air pollution and bone health. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 20, s. S301–S301.
 • Devold, Helene Margrethe; Duong, Gia Man; Tverdal, Aage; Furu, Kari; Meyer, Haakon E & Falch, Jan A [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Prescription of anti-osteoporotic drugs during 2004-2007 – a nationwide register study in Norway. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 20, s. S298–S298.
 • Omsland, TK; Schei, B; Grønskag, Anna Brenne; Langhammer, A; Forsen, Lisa & Gjesdal, CG [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Weight loss and distal forearm fractures in women 65 years an older. Osteoporosis International. ISSN 0937-941X. 20, s. S264–S265. doi: 10.1007/s00198-009-0923-0.
 • Andersen, Lene Frost; Berstad, Paula; Carlsen, Monica Hauger; Dahl, Lisbeth Jane; Goksøyr, Anders & Knutsen, Helle Katrine [Vis alle 32 forfattere av denne artikkelen] (2020). Protocol and description of literature searches for the risk-benefit assessment of fish in the Norwegian diet. The Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. The Norwegian Scientific Committee for Food Safety. ISSN 978-82-8259-335-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lopez, Maria Garcia & Meyer, Haakon Eduard (2018). Risk of fracture: The importance of B-vitamins and self-reported memory loss. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8377-223-4.
 • Ariansen, Inger; Nystad, Wenche; Graff-Iversen, Sidsel; Gulseth, Hanne Løvdal; Meyer, Haakon E & Brunborg, Geir Scott [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2017). Utvikling av indikatorer på NCD området knyttet til rapportering for den globale og nasjonale NCD strategien . Folkehelseinstituttet. ISSN 978-82-8082-842-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Meyer, Haakon E & Holvik, Kristin (2017). Kunnskapsgrunnlag til ny handlingsplan for bedre kosthold. En oppsummering av hva som er dokumentert som mest effektive tiltak for å fremme et sunt kosthold (punkt 4 i oppdraget fra HOD). Folkehelseinstituttet. ISSN 978-82-8082-820-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Biehl, Anna Karin Cecilia Månsson; Meyer, Haakon E; Strand, Bjørn Heine; Grøholt, Else-Karin & Hjelmesæth, Jøran (2014). Socio-demographic predictors of childhood overweight and obesity in Norway - an epidemiological study. Universitetet i Oslo. ISSN 9788282647458.
 • Meyer, Haakon E; Bugge, Annechen Bahr & Johansson, Lars (2011). Strategi for reduksjon av saltinntaket i befolkningen. Anbefaling fra Nasjonalt råd for ernæring. Helsedirektoratet.
 • Iversen, Tor; Ma, Ching-To Albert & Meyer, Haakon E (2010). Immigrants´ acculturation and changes in body mass index. Helseøkonomisk Forskningsprogram ved Universitetet i Oslo. ISSN 1501-9071. 2010(3).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 7. juni 2022 08:45