Haakon Eduard Meyer

Bilde av Haakon Eduard Meyer
English version of this page
Telefon +47 22850649
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Osteoporose og brudd
 • Vitamin D
 • Ernæring
 • Hjerte-karsykdom
 • Epidemiologi
 • Forebyggende medisin

Haakon E. Meyer har siden 1991 arbeidet med epidemilogisk forskning med hovedvekt på hoftebrudd og osteoporose, og tok sin doktorgrad innen dette temaet ved Universitetet i Oslo. En rekke risikofaktorer som også er sentrale ved andre sykdoms-tilstander, inklusiv høyde og vektforhold, røyking, vitamin D og andre ernæringsfaktorer, har blitt studert.

Han har deltatt i studier med andre sykdommer i fokus (hjertekarsykdommer, diabetes, kreft og artrose), samt i studier som har sett på samspillet mellom risikofaktorer, hvordan risikofaktorer kan operere på befolkningsnivå, samt etniske forskjeller i helse (osteoporse, hjertekarsykdommer og tuberkulose).

Bakgrunn

 • Haakon E. Meyer er utdannet lege fra Universitetet i Bergen.
 • Fra 2003 har han arbeidet som professor i epidemiologi og forebyggende medisin ved Universitetet i Oslo (p.t. 50% stilling) og som overlege ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (p.t. 60% stilling).

Verv

 • Leder, Nasjonalt råd for ernæring, 01.01.2006 - 01.01.2012  
 • Medlem, Nasjonalt fagråd for Muskel- og skjelettsatsingen i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) fra 2012

Undervisning, UiO

 • Medisinerstudiet modul 1, 3, 7 og 8
 • PhD-kurs
 • Masterstudiet, International community Health

Samarbeid

 • Folkehelseinstituttet
 • Det nasjonale NOREPOS-samarbeidet
 • Harvard School of Public Health
 • University of Liverpool
 • Syddansk universitet
Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 23. aug. 2021 13:29