English version of this page

Forskning om samlæring (peer learning) (avsluttet)

Hensikten med nettverket er å utforske, og teste intervensjoner, i samlæring, hos studenter på samme eller forskjellig utdanningsnivå, og samlæring mellom studenter i ulike utdanningsretninger. Hensikten er også å utvikle hensiktmessig og kvalitativt god pedagogisk praksis i samlæring.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Forskning om samlæring  er organisert som et nettverk for forskere som arbeider innenfor helse og sosialutdanninger. Nettverket ble etablert i 2005. Våre hovedområder for forskning er:

 • Interprofesjonell og intraprofesjonell medstudentveiledning (peer tutoring) i ferdighets senter
 • Medstudentveiledning i klasserommet
 • Medstudentvurdering (peer assessment) på teoretiske arbeider
 • Samarbeidslæring (collaborative learning) i klinisk praksis

Mål

Hensikten med nettverket er å utforske, og teste intervensjoner, i samlæring, hos studenter på samme eller forskjellig utdanningsnivå, og samlæring mellom studenter i ulike utdanningsretninger. Hensikten er også å utvikle hensiktmessig og kvalitativt god pedagogisk praksis i samlæring.

Bakgrunn

Teoretiske perspektiver trekker på peer learning teori innenfor ulike sider av peer learning feltet som eksempelvis  samarbeidslæring, medstudentvurdering og medstudentveiledning. Forskningsmetodisk tilnærming  ligger innenfor feltmetodikk.

Delprosjekter

Flere prosjekter er utviklet med ulike prosjektledere innenfor gruppen. Prosjekter der Ida Torunn Bjørk, Universitetet i Oslo er delaktige i er listet nedenfor:

 • Læringsaktiviteter blant 1.års sykepleiestudenter under trening i klinisk ferdighetssenter: en utforskende studie. Metode: Video-observasjon og fokusgruppe intervju. Start 2008.
 • Perspektiver på dialogen under medstudentveiledning mellom 1. og 3. års sykepleiestudenter. Metode: Video-observasjon. Start 2008.
 • Bokprosjekt. Perspektiver på samlæring i utdanning av helse-  og sosial arbeidere. Alle deltakere i nettverket. Start 2010.

Finansiering

Høgskolen i Oslo

Samarbeid

Deltagerne i nettverket arbeider ved Universitetet i Oslo og avdelinger for fysioterapi, sykepleie, pedagogikk og barnevern ved Høgskolen i Oslo.

Start - slutt

Kontinuerlig pågående forskningssamarbeid
 

 

Publisert 16. mai 2011 11:15 - Sist endret 7. feb. 2020 15:09

Kontakt

Ida Torunn Bjørk

Deltakere

 • Ida Torunn Bjørk
 • Bjørg Christiansen
 • Lise Fogstad
 • Amelie Fougner
 • Kirsten Halse
 • Anton Havnes
 • Gøril Nordang
Detaljert oversikt over deltakere