Menn og kvinners fortellinger om kroniske smerter (avsluttet)

Gjennom å studere pasienters fortellinger om kronisk sykdom kan vi få innsikt i hvordan det å være syk erfares og griper inn i den enkeltes liv. Samtidig som individuelle sykdomsfortellinger er personlige og forkjellige, er de også formet av felles kulturelle normer og verdier.  Slik sett vil fortellinger om sykdom også uttrykke allmenne kulturelle forestillinger om det å være mann og  kvinne. 

 

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 6. mai 2011 14:57 - Sist endret 24. juni 2014 09:56