Sosiale faktorers bidrag til sykefravær (avsluttet)

Tema for prosjekt er sykefravær og eksklusjon som en sosial og individuell prosess.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Prosjektet fokuserer på arbeidstakeres sosiale forhold og kombinerer kvalitative og kvantitative metoder. Sykefravær og ekskludering diskuteres som fenomen.

Prosjektet er en komparativ studie (Norge og Sverige). Presentasjon med bakgrunnsinformasjon fra begge land.

Mål

Formålet med studien er å fokusere på og diskutere hvordan sosiale faktorer influerer på sykefravær og eksklusjon. Hvordan de kan støtte eller hindre inklusjon.

Resultater

Bok publisert på UNIPUB forlag i 2011: ”Illness, Disease and Sickness Absence”

Bakgrunn

Prosjektet er forankret ved Østlandsforskning og Høgskolen på Lillehammer med Rolf Rønning som prosjektleder.

Finansiering

Forskningsrådet

Samarbeid

  • Østlandsforskning
  • Høgskolen på Lillehammer

Start - slutt

2009 -2012

 

Publisert 1. apr. 2011 13:24 - Sist endret 4. juni 2020 12:14

Kontakt

Gunnar Tellnes