English version of this page

Overganger i behandling etter traumatisk hjerneskade

Mål

Hovedmålet for prosjektet er å undersøke nåværende praksis og identifisere faktorer som påvirker overganger i behandling og utkomme etter akutt innleggelse fra TBI.

Brukermedvirkning i prosjektet

CHARMs brukerpanel

Samarbeid

Et konsortium av forskere fra Finland, Frankrike, UK, Slovakia og  Norge fra “Work Package 14: Transitions of care and post-acute care after TBI” i den Europeiske multisenter studie om TBI, CENTER-TBI prosjektet (Collaborative European Neuro Trauma Effectiveness Research in TBI)".

Utvalgte publikasjoner

Publisert 2. mars 2018 15:00 - Sist endret 23. juni 2022 13:38

Kontakt

Hovedforsker:

Nada Andelic

Deltakere

 • Cecilie Røe
 • Cathrine Buaas
 • Emilie I. Howe
 • Ida Borgen
 • Helen Dawes, UK
 • Jukka Ranta, Finland
 • Marek Majdan, Slovakia
 • Martin Rusnak, Slovakia
 • Olli Tenovuo, Finland
 • Patrick Esser, UK
 • Philippe Azouvi, France
Detaljert oversikt over deltakere