Deltakere i En etnografisk studie av surrogatmødre i India

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Anne Helene Kveim Lie Førsteamanuensis +47 22850607 +47 45471011 a.h.k.lie@medisin.uio.no
Heidi Fjeld Førsteamanuensis +47 22850603 heidi.fjeld@medisin.uio.no
Sidsel Roalkvam Professor og senterleder +47-22858796 sidsel.roalkvam@sum.uio.no Global helse, Afrika, Asia

Andre deltakere

  • Kristin E. Førde