English version of this page

Sykdomsbegreper

Sykdom er en av de mest essensielle begrepene i helsetjenesten med både faktuelle og normative aspekter and viktige praktiske implikasjoner. En sykdom fortjener vitenskapelig granskning fra helsetjenesten, fritak fra sosiale forventinger (arbeid) , begrunnelse for økonomisk støtte og fritak fra moralske forventninger (familie). Prosjektet ønsker å analysere de normative og faktuelle, de sosiale og vitenskapelige aspektene ved menneskelig sykdom.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 25. mai 2011 17:34 - Sist endret 2. feb. 2016 11:34