Deltakere i Behandling av ukomplisert cystitt hos voksne, ikke-gravide kvinner

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Marianne Bollestad
Morten Lindbæk Professor +47 22850646 morten.lindbak@medisin.uio.no
Ingvild Vik Stipendiat +47 22850597 ingvild.vik@medisin.uio.no