Deltakere i Vent og se-resept på antibiotika ved luftveisinfeksjoner

Navn Telefon E-post Emneord
Sigurd Høye Førsteamanuensis +47 22844603 sigurd.hoye@medisin.uio.no
Morten Lindbæk Seniorrådgiver +47 22850646 morten.lindbak@medisin.uio.no
Jan Frich Professor +47 22850524 jan.frich@medisin.uio.no Ledelse, Helsetjenester, Utdanning, Nevrologiske sykdommer