Sigurd Høye

Førsteamanuensis - Avdeling for allmennmedisin
Bilde av Sigurd Høye
English version of this page
Telefon +47 22844603
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
 • Kvalitativ forskning
 • Vitenskapelig publisering
 • Helse og media / mediaanalyse

Undervisning

 • Vondt i halsen 7.semester
 • Sykmeldingsseminar 10.semester

Bakgrunn

 • Cand.mag. 1997 (Psykologi, medievitenskap, religionsvitenskap)
 • Cand.med. 2003
 • Turnustjeneste Aker sykehus / Alta kommune 2003 - 2004
 • Lege, Oslo Kommunale Legevakt 2004 - 2005
 • Lege, Lillestrøm Legesenter 2005 - 2009
 • Universitetslektor/praksislærer 1.semester 2005 - 2009
 • PhD, UiO 2013
 • Medisinsk redaktør, Tidsskrift for Den norske legeforening 2013-
 • Postdok-stipendiat UiO 2014 -
 • Lege, Fagerborglegene 2014 -

Publikasjoner

 • Blix, Hege Salvesen & Høye, Sigurd (2021). Bruk av antibiotika under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.20.1003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blix, Hege Salvesen & Høye, Sigurd (2021). Use of antibiotics during the COVID-19 pandemic. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.20.1003 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lindberg, Bent Håkan; Rebnord, Ingrid Keilegavlen & Høye, Sigurd (2021). Phone triage nurses’ assessment of respiratory tract infections–the tightrope walk between gatekeeping and service providing. A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  s 1- 10 . doi: 10.1080/02813432.2021.1908715 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eig, Ruth Davey; Harbin, Nicolay Jonassen; Gjelstad, Svein; Høye, Sigurd; Jensen, Siri; Lindbæk, Morten & Blix, Hege Salvesen (2020). RASK – Promoting appropriate use of antibiotics in municipal healthcare institutions, In Gunnar Skov Simonsen; Hege Salvesen Blix; Kari Grave & Anne Margrete Urdahl (ed.),  NORM/NORM-vet 2019. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway.  NORM/NORM-VET.  Kapittel.  s 42 - 43
 • Harbin, Nicolay Jonassen; Eig, Ruth Davey; Høye, Sigurd; Gjelstad, Svein; Jensen, Siri; Lindbæk, Morten & Blix, Hege Salvesen (2020). Antibiotic use in nursing homes, In Gunnar Skov Simonsen; Hege Salvesen Blix; Kari Grave & Anne Margrete Urdahl (ed.),  NORM/NORM-vet 2019. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway.  NORM/NORM-VET.  Kapittel.  s 42 - 42
 • Høye, Sigurd; Brænd, Anja Maria & Spehar, Ivan (2020). Quality improvement and antimicrobial stewardship in general practice – the role of the municipality chief medical officer. A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  38(3), s 352- 359 . doi: 10.1080/02813432.2020.1794400 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Høye, Sigurd; Lindbæk, Morten & Blix, Hege Salvesen (2020). RAK – Promoting appropriate use of antibiotics among general practitioners, In Gunnar Skov Simonsen; Hege Salvesen Blix; Kari Grave & Anne Margrete Urdahl (ed.),  NORM/NORM-vet 2019. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway.  NORM/NORM-VET.  Kapittel.  s 40 - 41
 • Skow, Marius Andre Hybbestad; Vik, Ingvild & Høye, Sigurd (2020). Antibiotic switch after treatment with UTI antibiotics in male patients. Infectious Diseases.  ISSN 2374-4235.  52(6), s 405- 412 . doi: 10.1080/23744235.2020.1736329 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sunde, Marthe; Nygaard, Marthe Marie & Høye, Sigurd (2019). General Practitioners’ Attitudes toward Municipal Initiatives to Improve Antibiotic Prescribing — A Mixed-Methods Study. Antibiotics.  ISSN 2079-6382.  8(3), s 1- 8 . doi: 10.3390/antibiotics8030120 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skarpeid, Philip Lawrence & Høye, Sigurd (2018). Phenoxymethylpenicillin Versus Amoxicillin for Infections in Ambulatory Care: A Systematic Review. Antibiotics.  ISSN 2079-6382.  7(3) . doi: 10.3390/antibiotics7030081 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Walle-Hansen, Marte & Høye, Sigurd (2018). Geographic Variation in Antibiotic Consumption- Is It Due to Doctors' Prescribing or Patients' Consulting?. Antibiotics.  ISSN 2079-6382.  7(1) . doi: 10.3390/antibiotics7010026 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blix, Hege Salvesen; Høye, Sigurd; Blandhol, Mari & Tysland, Thekla (2017). Antibiotic switch during treatment with antibiotics against respiratory tract infections in ambulatory care in Norway. Infectious Diseases.  ISSN 2374-4235.  49(11-12), s 854- 858 . doi: 10.1080/23744235.2017.1350879 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lindberg, Bent Håkan; Gjelstad, Svein; Foshaug, Mats & Høye, Sigurd (2017). Antibiotic prescribing for acute respiratory tract infections in Norwegian primary care out-of-hours service. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  35(2), s 178- 185 . doi: 10.1080/02813432.2017.1333301
 • Nordeng, Stina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland & Høye, Sigurd (2016). Bruk av antibiotika i svangerskapet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(4), s 317- 321 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0451
 • Gjelstad, Svein; Høye, Sigurd; Straand, Jørund; Brekke, Mette; Dalen, Ingvild & Lindbæk, Morten (2013). Improving antibiotic prescribing in acute respiratory tract infections: cluster randomised trial from Norwegian general practice (prescription peer academic detailing (Rx-PAD) study). BMJ. British Medical Journal.  ISSN 0959-8146.  347 . doi: 10.1136/bmj.f4403
 • Høye, Sigurd; Gjelstad, Svein & Lindbæk, Morten (2013). Effects on antibiotic dispensing rates of interventions to promote delayed prescribing for respiratory tract infections in primary care. British Journal of General Practice.  ISSN 0960-1643.  63(616), s E777- E786 . doi: 10.3399/bjgp13X674468.
 • Høye, Sigurd; Frich, Jan C & Lindbæk, Morten (2011). Use and feasibility of delayed prescribing for respiratory tract infections: A questionnaire survey. BMC Family Practice.  ISSN 1471-2296.  12 . doi: 10.1186/1471-2296-12-34
 • Frich, Jan C; Høye, Sigurd; Lindbæk, Morten & Straand, Jørund (2010). General practitioners and tutors' experiences with peer group academic detailing: a qualitative study. BMC Family Practice.  ISSN 1471-2296.  11 . doi: 10.1186/1471-2296-11-12
 • Høye, Sigurd; Frich, Jan C & Lindbæk, Morten (2010). Delayed prescribing for upper respiratory tract infections: a qualitative study of GPs' views and experiences. British Journal of General Practice.  ISSN 0960-1643.  60(581), s 907- 912 . doi: 10.3399/bjgp10X544087
 • Lærum, Even; Høye, Sigurd; Nordland, Ragnhild; Hegstad, Vegard; Lærum, Synnøve Tafjord & Engvold, Hans Otto (2010). Hva skriver norske aviser og ukeblader om vond rygg? :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(24), s 2465- 2468
 • Høye, Sigurd (2008). Vent og se, I: Morten Lindbæk (red.),  Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet bestillingsnummer IS-1593).  Helsedirektoratet og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP).  ISBN 978-82-8081-112-7.  Kapittel 6.  s 24 - 26
 • Høye, Sigurd; Straand, Jørund & Brekke, Mette (2008). Hvordan holder allmennleger seg oppdatert om legemidler?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128(23), s 2692- 2695
 • Høye, Sigurd & Hjortdahl, Per (2002). "Ny vidunderpille!" – Hva skriver norske aviser om nye legemidler. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  122, s 1671- 1676

Se alle arbeider i Cristin

 • Høye, Sigurd; Jensen, Siri; Sundseth, Anne Cathrine & Rosvold, Elin Olaug (red.) (2011). Allsangmedisin. Allmennmedisinsk sangbok og festskrift til Jørund Straand og Morten Lindbæk 60 år. Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-303-1736-5.  125 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eig, Ruth Davey & Høye, Sigurd (2020). Varighet av antibiotikakurer i allmennpraksis - kort er godt?. Utposten.  ISSN 0800-5680.
 • Fossum, Guro Haugen; Heltveit-Olsen, Silje Rebekka & Høye, Sigurd (2020). Experiences of patients and primary health care professionals during the COVID-19 epidemic in Norway.
 • Martiniussen, Erik & Høye, Sigurd (2020). Kan koronaen bli et vendepunkt også for antibiotikaresistens?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Fossum, Guro Haugen; Brænd, Anja Maria; Høye, Sigurd & Minge, Christina (2019). European Treatment Guidelines for Otitis, Sinusitis and Tonsillitis in Primary Care.
 • Høye, Sigurd; Lindbæk, Morten & Blix, Hege Salvesen (2019). Effects of an easy-to-implement, sustainable antimicrobial stewardship intervention in primary care – the ENORM (Educational intervention in NORwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines) study.
 • Høye, Sigurd (2018). Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten - hva kan kommuneoverlegen gjøre?.
 • Høye, Sigurd (2018, 31. mai). Disse kommunene bruker minst og mest antibiotika.  Dagens Medisin.
 • Høye, Sigurd (2018, 22. januar). Enkle grep reduserte bruken av antibiotika med femten prosent. [Fagblad].  Apollon.
 • Høye, Sigurd (2018). How to use less and more optimal antibiotics.
 • Lindberg, Bent Håkan; Rebnord, Ingrid Keilegavlen & Høye, Sigurd (2018). Effect of a Clinical Training Program on Respiratory Tract Infections for Phone Triage Nurses in Out-of-hours Primary Care Centres.
 • Høye, Sigurd (2017). Antibiotikabruk i legevakt.
 • Høye, Sigurd (2017). Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.
 • Høye, Sigurd (2017). Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.
 • Høye, Sigurd (2017, 01. juli). Har du bronkitt?. [Internett].  ABC Nyheter.
 • Høye, Sigurd (2017). Kommunens antibiotikabuk - hva kan smittevernansvarlig kommunelege bidra med?.
 • Høye, Sigurd (2017). Myteknusing tar tid / Myth-busting takes time. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(10), s 680- 680 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0330
 • Høye, Sigurd (2017). "Riktigere antibiotikabruk i kommunene" - kommer snart til ditt fylke. Utposten.  ISSN 0800-5680.  46(7), s 16- 19
 • Lindberg, Bent Håkan; Gjelstad, Svein; Foshaug, Mats & Høye, Sigurd (2017). Antibiotic prescribing for acute respiratory tract infections in Norwegian primary care out-of-hours service.
 • Høye, Sigurd (2016). Ta dette og et det! : hva er likheten mellom en tablett og en oblat?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(5), s 375 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0225
 • Lindberg, Bent Håkan & Høye, Sigurd (2016). Antibiotika-forskrivning ved akutte luftveisinfeksjoner på interkommunal legevakt.
 • Høye, Sigurd (2015). Bak lukkede dører. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(17), s 1527- 1527 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0963
 • Høye, Sigurd (2015). Kommuniserbar sykdom. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(3), s 209 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0149
 • Høye, Sigurd (2015). Uvanlig om det vanlige. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(12/13), s 1147- 1148 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0630
 • Høye, Sigurd (2014, 01. desember). Allmennlegen – hipp hurra og nam nam! Per Fugelli intervjuet av Sigurd Høye. [Fagblad].  Utposten - blad for allmenn- og samfunnsmedisin.
 • Høye, Sigurd (2014). Ikke spør legen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(14), s 1341 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0864
 • Høye, Sigurd (2013). Delayed prescribing - a feasible strategy to lower antibiotic use for respiratory tract infections in primary care?.
 • Høye, Sigurd (2013). Heller sprettert enn kanon. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133, s 2117- 2117
 • Høye, Sigurd (2012). Symptomer og sykdommer - Øre, I: Ingrid Hjulstad Johansen; Jesper Blinkenberg; Cecilie Arentz-Hansen & Kåre Moen (red.),  Legevakthåndboken.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205304826.  Symptomer og sykdommer - Øre.
 • Høye, Sigurd (2011). Gode erfaringer med å vente og se. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131, s 216- 216
 • Høye, Sigurd (2010). Bruk av vent og se-resept - presentasjon under PMU 2010.
 • Høye, Sigurd (2008). Vent og se - om jeg tør be. Utposten.  ISSN 0800-5680.  37(2), s 20- 23
 • Rosvold, Elin Olaug & Høye, Sigurd (2008). Presentasjon av sammendragene fra forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 29.10.08. Utposten.  ISSN 0800-5680.  (6), s 38- 41
 • Høye, Sigurd; Straand, Jørund & Brekke, Mette (2006). Hva gjør allmennleger for å holde seg oppdatert om legemidler – en spørreundersøkelse. (Muntlig presentasjon på forskningsdagen, PMU 2006 ved Sigurd Høye).
 • Høye, Sigurd (2002). Den innbilt syke. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:57 - Sist endret 7. nov. 2019 15:07