Publikasjoner

Publisert 17. nov. 2016 15:59

Tor Iversen, avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

HELED skriftserie 2016:1

Publisert 31. aug. 2015 13:39

Camilla Beck Olsen og Terje P. Hagen, avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

HELED skriftserie 2015:1

Publisert 16. jan. 2014 17:01

- En beskrivelse av anonyme brukervurderinger på en åpen internettside av Christina Sivertsen, avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

HELED skriftserie 2014:2

Publisert 9. jan. 2014 11:18

- et tiltak for å bedre samhandlingen mellom fastleger og hjemmesykepleietjenestene i kommunene i Sør-Gudbrandsdalen. Av Geir Godager og Tor Iversen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

Publisert 6. juni 2012 13:04

Databasen som har blitt laget gjennom dette prosjektet vil være et verdifullt grunnlag for flere nye forskningsprosjekter som kan belyse alternative måter å behandle demente personer.

Last ned rapporten (pdf)