Helseledernes Fagutvalg

Helseledernes Fagutvalg (HFU) er et utvalg av tillitsvalgte studenter som representerer de ulike årskullene fra bachelor- og masterstudiet.

Fagutvalgets formål er å være et bindeledd mellom studentene og administrasjonen.

Vår oppgave er å videreformidle studentenes meninger, innspill og tilbakemeldinger for å sikre en best mulig studiehverdag for alle.

Fagutvalget kan kontaktes på: hfuleder@gmail.com

eller ved å kontakte et av fagutvalgets medlemmer:

Leder:  Pia Sooriyamoorthy 

Nestleder: Tiril Seppola Reed: Verv:

 • Representant for HEPMA Master kull 18
 • Nestleder HFU
 • Representant programrådet
 • Representant instituttrådet

Elisabeth Hannisdahl

 • Representant for HEPMA Master kull ‘18
 • Leder H-Connect

 

Økonomiansvarlig: Gard Orvik Nilssen

 

Øvrige medlemmer: 

Bachelor kull 2017:

 • Leonard Neumann Rabben: Studentrepresentant for Bachelor kull17
 • Brage Midbrød: Vara-representant for Bachelor kull17

Bachelor kull 2016:

 • Malin Nuth Waggestad-Stoa: Verv:
 • Studentrepresentant Programrådet
 • Studentrepresentant i Tilsettingsutvalget

 • Representant for Bachelor kull16

 • Designansvarlig i HFU

Bachelor kull 2018

 • Steffen Falkevik: Representant for Bachelor kull 18
 • Jannicke Berge Næss: Vara-representant for Bachelor kull 18

Master EU-HEM kull 2017:

 • Synne Hatlevoll Sjøberg: Verv:
 • Representant for EU-Hem Master kull 17
 • Vara i Tilsettingsutvalget
 • Vara i Fakultetsstyret
 • Representant i Studentparlamentet
 • Camilla Langseth Gilstad: Vara-representant for EU-Hem Master kull 17

Master Eu-Hem kull 2018

 • Anna Ruth Kenseth: Representant for EU-Hem Master kull 18
 • Jasmeet Singh Narota: Representant for EU-HEM Master kull 18

 

Master HEPMA kull 2017

 • Hsi Chen: Verv:
 • Representant for HEPMA Master kull 17
 • Tidligere medlem av Bedriftsaktivitetsgruppen i HFU (nå H-Connect)

 

 • Anastasia Fedotova: Representant for HEPMA Master kull 17

 

Publisert 12. mars 2018 18:52 - Sist endret 28. feb. 2019 12:32