Helseledernes Fagutvalg

Helseledernes Fagutvalg (HFU) er et utvalg av tillitsvalgte studenter som representerer de ulike årskullene fra bachelor- og masterstudiet.

Fagutvalgets formål er å være et bindeledd mellom studentene og administrasjonen.

Vår oppgave er å videreformidle studentenes meninger, innspill og tilbakemeldinger for å sikre en best mulig studiehverdag for alle.

Fagutvalget kan kontaktes på: hfuleder@gmail.com

eller ved å kontakte et av fagutvalgets medlemmer:

Leder: Libin Bashir Olow

Bachelor kull 2019

Verv:

  • Medlem i H-Connect
  • Representant i MSU

Nestleder: Lene Kjorstadmoen

Master in Health economics, policy and management 2021

Verv:

  • Leder for HSU
  • Medlem i H-Connect 

Økonomi ansvarlig: Steffen Falkevik

M.Phil EU-HEM 2020

Verv:

  • Leder for H-connect

Øvrige medlemmer

Bachelor 2019:

Eline Tuset: Studentrepresentant for Bachelor kull 19

Klea- Clarence Moa: Vara-representant for Bachelor kull 19

Bachelor 2020:

Mareike Ziemer: Studentrepresentant for kull 20

Liv Iva Vidas: Vara-representant for kull 20

Bachelor 2021

Bettina Flores : Studentrepresentant for kull 21

Inger-Louise Hegbom: Vara-representant for kull

Studentrepresentant i Instituttrådet 

HEPMA Kull 2020

Prayash Chaudhary: Studentrepresentant Hepma kull 20

Tùng Duy Nguyễn: Vararepresentant Hepma kull 20

HEPMA Kull 2021

Kristine Larsson: Studentrepresentant Hepma kull 21

Maren Olson: Vara -representant Hepma kull 21

EU- hepma 20 og 21

Ingen har meldt seg eller tatt kontakt.

Master Tverrfaglig Helseforsking kull 20 og 21

Guro Elise Aakerholt: Studentrepresentant kull 20

Ingrid Brækhus Haugsand: Vara - representant kull 20

Sara Chopra: Studentrepresentant kull 21

Ingeborg Mikkelsen: vara-representant kull 21

Master i International Community Health

Mette Frier Hansen og Firass Al Lababidi: Studentrepresentanter kull 20

Eve Florence Talling: Studentrepresentant kull 21

Master i Sykepleievitenskap

Vegard Andreas Jacobsen Larrarte

Publisert 12. mars 2018 18:52 - Sist endret 15. feb. 2022 13:00