Helseledernes Fagutvalg

Helseledernes Fagutvalg (HFU) er et utvalg av tillitsvalgte studenter som representerer de ulike årskullene fra bachelor- og masterstudiet.

Fagutvalgets formål er å være et bindeledd mellom studentene og administrasjonen.

Vår oppgave er å videreformidle studentenes meninger, innspill og tilbakemeldinger for å sikre en best mulig studiehverdag for alle.

Fagutvalget kan kontaktes på: hfuleder@gmail.com

eller ved å kontakte et av fagutvalgets medlemmer:

Leder:  Tiril Seppola Reed

Nestleder: Synne Hatlevoll Sjøberg

Økonomiansvarlig: Leonard Neumann Rabben

 

Øvrige medlemmer: 

Bachelor kull 2017:

 • Brage Midbrød
 • Leonard Neumann Rabben

Bachelor kull 2016:

 • Lema Hussaini
 • Malin Nuth Waggestad-Stoa

Bachelor kull 2015

 • Tiril Seppola Reed
 • Martine Sæterli Jensen

Master EuHem kull 2017:

 • Synne Hatlevoll Sjøberg
 • Camilla Langseth Gilstad

Master EuHem kull 2016

 • Tove Olaussen Freeman
 • Agnes Karina Straum
 • Andre Robina Galatas

Master HEPMA kull 2017

 • Hsi Chen
 • Anastasia Fedotova

Master HEPMA kull 2016

 • Charlotte Indre Lund
Publisert 12. mars 2018 18:52 - Sist endret 14. juni 2018 09:24