Helseledernes Fagutvalg

Helseledernes Fagutvalg (HFU) er et utvalg av tillitsvalgte studenter som representerer de ulike årskullene fra bachelor- og masterstudiet.

Fagutvalgets formål er å være et bindeledd mellom studentene og administrasjonen.

Vår oppgave er å videreformidle studentenes meninger, innspill og tilbakemeldinger for å sikre en best mulig studiehverdag for alle.

Fagutvalget kan kontaktes på: hfuleder@gmail.com

eller ved å kontakte et av fagutvalgets medlemmer:

Leder: Malin Waggestad-Stoa 

Verv:

 •  Tillitsvalgt master HEPMA Kull 19
 •  Studentrepresentant i Programrådet Master
 •  Studentrepresentant i Tilsettingsutvalget

Nestleder: Ashwanee A:

Verv:

 • H-connect, ansvarlig for master

Elisabeth Hannisdahl

 • Representant for HEPMA Master kull ‘18
 • Leder H-Connect

 

Økonomiansvarlig: Katharina Natalie Gottschlich

 

Øvrige medlemmer: 

Bachelor kull 2017:

 • Leonard Neumann Rabben: Studentrepresentant for Bachelor kull17
  • Verv: Styremedlem i Helseledernes Studentforening
 • Brage Midbrød: Vara-representant for Bachelor kull17
  • Verv: Studentrepresentant Programrådet Bachelor
  • Nestleder i Helseledernes Studentforening

Bachelor kull 2018

 • Jannicke Berge Næss

Bachelor Kull 19:

 • Hovedvalgt: Eline Tuset
 • Vara: Henriette Lintho

 

HEPMA Kull 18:

 • Tiril Seppola Reed
  • Andre verv: Studentrepresentant i Instituttrådet 
 • Elisbeth Hannisdahl

HEPMA Kull 19:

 • Malin Waggestad-Stoa
 • Rakel Kamsvåg

Master EU-HEM kull høst 2019:

 • Carlos Godoy
 • Clayton Hale

Master Eu-Hem kull 2018

 • Anna Ruth Kenseth: Representant for EU-Hem Master kull 18
 • Jasmeet Singh Narota: Representant for EU-HEM Master kull 18

Interdisiplinær Helseforskning Kull 18 og 19:

 • Hovedvalgt: Clarisse Sifa Nsengi
 • Vara: Gøril Storvig
Publisert 12. mars 2018 18:52 - Sist endret 24. feb. 2020 08:51