Studentorganisasjoner

Publisert 9. mars 2011 18:20

Helseledernes Studentforenings formål er å samle foreningens medlemmer til å drøfte spørsmål av allmenn og faglig art.