Samfunnsmedisiner kåret som fantastisk formidler

Anne Kveim Lie er en av Norges 10 mest fantastiske forelesere, i følge kåringen til Morgenbladet. Hun tar med rusmisbrukere inn i undervisningen og bidrar til kritisk refleksjon hos fremtidens leger.

Collage med rusmisbruker, student og pasient

Hva har en rusmisbruker, en student og en pasient til felles? Anne Kveim Lie tenkte i utgangspunktet at de trenger hennes hjelp. Men i arbeidet med revisjon av undervisning i samfunnsmedisin oppdaget hun at de er viktige samarbeidspartnere for å utvikle god undervisning. Foto: UiO/Øystein Horgmo og Colourbox

Morgenbladets arbeidsgruppe gikk gjennom 383 nominasjoner før de endte opp med 10 utvalgte som holdt korte presentasjoner på Chateau Neuf. Debattredaktør Marit K. Slotnæs forteller at samfunnsrelevans – undervisere som ser ut til å ha et blikk for verden utenfor undervisningsrommet – har vært ett kriterium for arbeidsgruppen. Over 33 000 stemmer er avlagt på nett, de fem med flest stemmer kom automatisk med videre. 

Juryens begrunnelse

Anne Kveim Lie er en oppofrende lærer, dedikert, entusiastisk og alvorlig. Hun retter undervisningen inn mot å få studentene til å se seg selv som leger i et samfunn og som et menneske blant medmennesker.

Noe av det som sitter sterkest igjen blant studentene, er hennes vilje til å konfrontere dem med brukerne som mennesker og samfunnsmedlemmer.

Utdrag fra studentenes nominasjon

Anne Kveim Lie har vært en inspirasjon for mange medisinstudenter de siste årene. Samfunnsmedisin er i utgangspunktet fremmed og abstrakt for de fleste medisinstudenter som ønsker at det meste skal være klinisk relevant. Anne har introdusert nye interaktive undervisningsformer som gjør at man også i samfunnsmedisinen kommer nærmere virkeligheten. Med kløkt, humor og krav til analyse utfordrer hun fremtidens leger om samtidens helseutfordringer, til å tenke selv og bli de beste legene vi kan bli for våre pasienter og samfunnet. – Hanne Ochieng Lichtwarck og Marta Bergseng

Jeg vil nominere Anne Kveim Lie til denne prisen for hennes nytenkning rundt formidling av kunnskap om mennesker med ruslidelser for medisinstudenter ved UiO. Hun har utviklet et undervisningsopplegg i rus- og psykiatriterminen hvor studentene gruppevis får møte et menneske som har kommet seg ut av alkoholmisbruk. Hun fortjener denne prisen for sin vilje til å tenke nytt om hva fremtidens leger trenger å lære. – Hanne Valeur

Google-earth-metafor for gode leger

Lie bruker stadig google-earth-metaforen for medisinstudentene:

– For å bli gode leger må de lære seg å zoome inn til cellenivå, tilbake igjen til kroppen, til familien og samfunnet og ut til globale strukturer - og så tilbake igjen til cellene. Da ser man cellene på andre måter, med en annen bakgrunn, og blir en bedre lege, sier Lie.

Revisjon av samfunnsmedisin

Samfunnsmedisin fikk knusende kritikk fra medisinstudentene i 2012. Lie tok over som undervisningsleder og gjennomførte en omfattende revisjon på kort tid. Våren 2013 ble den reviderte undervisningen lansert, med åpningstale av helseministeren.

Jeg ønsker å fremheve studentene som har hjulpet meg i revisjonen av studiet og de brukerne vi samarbeider med i modul 5 og som deler så generøst av sine erfaringer med studentene. De er helt fantastisk uvurderlige, sier Lie. Hun setter også stor pris på samarbeid med kollegaer.

Lærerveiledning for kunnskapsbasert gruppearbeid

Undervisningsmaterialet i medisinstudiet inneholder mye fakta. Lie mener at studentene i for liten grad blir konfrontert med at medisinen ikke er svart/hvitt. Samtidig er det en utfordring at mange studenter synes at samfunnsmedisin blir "synsing".

– For å hjelpe studentene til å se at det vi underviser i samfunnsmedisin ikke er synsing, men kunnskapsbasert drøfting, har vi forsøkt å standardisere undervisningsopplegget. Vi har valgt å undervise i mindre grupper for å kunne utfordre studentene til å diskutere samfunnsmedisinske problemstillinger. Standardiseringen har derfor foregått ved at vi med god hjelp av tidligere studenter har laget grundige lærerveiledninger som er blitt kvalitetssikret utenfra hvis vi ikke har hatt eksperter internt, forklarer Lie.

Kontakt

Studieprogram

Av Anbjørg Kolaas
Publisert 2. sep. 2016 12:49 - Sist endret 2. sep. 2016 12:54