Aktuelle saker

Prosjektgruppen OperA
Publisert 20. sep. 2022 15:31

Det EU-finansierte flaggskipsprosjektet presenterte partnere og delprosjekter den 13. september. OperA-prosjektet er et femårig prosjekt, som vil forbedre behandling av tarmkreft ved bruk av kunstig intelligens. 

Anne Moen og Giovanna Ferrara
Publisert 2. juli 2022 12:54

Etter 18 måneder med digital samarbeid er det endelig fysisk møte i Gravitate-Health, forskningskonsortiumet med 40 partnere fra 15 land, der UiO ved professor Anne Moen er koordinator. De skal utvikle digitale løsninger med mer tilrettelagt informasjon om medisiner for å styrke etterlevelse av behandling og forbedre livskvalitet for europeiske pasienter.

Lege og modell av hjerne
Publisert 29. juni 2022 13:51

Helsetjenestene i Norge koster mer enn 70 000 kroner per innbygger per år. Da er det er viktig at vi bruker ressursene best mulig. Hvilke sykdommer skal få hvilken behandling, hvor og av hvem? Helseøkonomisk forskning dreier seg om hvordan vi finner ut av slike spørsmål.

Illustration healthy planet - earth placed on a blue background with a stethoscope wrapped around it.
Publisert 17. juni 2022 09:00

Bærekraftige velferdssystem er tema for den europeisk helseøkonomikonferanse som arrangeres i Oslo 5.-8.juli. 90 prosent av deltakerne er internasjonale.