Aktuelt

Aktuelle saker

  • wayback Episode 6: Rus og straff (podkast) 12. mai 2021

    Dagens episode handler om rus og straff. BIO-prosjektets Anne Kveim Lie og Isa Dussauge er i studio med Terje Jensen, mangeårig leder og ansatt i Wayback - Livet etter soning.

  • episode-5-straff-til-hjelp Episode 5: Hjelp fra et brukerperspektiv (podkast) 6. mai 2021

    Dagens episode handler om hjelp fra et brukerperspektiv. Med oss i studio er ekteparet Ida Olsen og Ronny Bjørnestad fra proLAR Nett. Vi snakker om hvilke former hjelpen kan ta, og hvordan hjelpeapparatet har utviklet seg fra 90-tallet til i dag.

  • colourbox28040089 Stabile søkjartal til masterprogram innan helsefag 30. apr. 2021

    I alt 1976 personar har for 2021 søkt om opptak ved eit av dei fem masterprogramma ved Institutt for helse og samfunn. 180 studieplassar skal no fyllast.