NAKMI er med i ny Lancet Commission

NAKMIs direktør Bernadette Kumar er utnevnt til den nye "UCL-Lancet Commission on Migration and Health". Kumar er førsteamanuensis ved institutt for helse og samfunn, UiO.

Portrett av Kumar

- Kommisjonen er et viktig bidrag til å bygge bro mellom forskningen på området og praktisk politikkutforming, sier Kumar. Foto: Ram Gupta

Den overordnede målsettingen er å undersøke hvordan migrasjon påvirker helsen til individet og befolkninger.

Kommisjonen hadde sitt første møte i London i november, og leverer endelig rapport og anbefalinger i løpet av juni-september 2018. Kommisjonen er oppnevnt av redaksjonen i The Lancet, det verdensledende medisinske tidsskriftet. Richard Horton, tidsskriftets sjefsredaktør, deltar i kommisjonens arbeid.

Alle kontinenter er representert i den prestisjetunge kommisjonen med 19 medlemmer. Ser vi bort fra kommisjonens flere britiske medlemmer, er NAKMIs direktør Bernadette Kumar eneste europeiske medlem.

Bro mellom forskning og politikk

- Helse og migrasjon er noe jeg virkelig brenner for. Jeg er derfor utrolig glad for at vi ble bedt om å være med i kommisjonen. Med mer enn milliard mennesker i bevegelse i eget land eller mellom land, er migrasjon et av vår tids viktigste folkehelsespørsmål i dag, og ikke minst i fremtiden, kommenterer Kumar.

- The Lancet skal ha stor honnør for at de setter i gang dette arbeidet. Kommisjonen er et viktig bidrag til å bygge bro mellom forskningen på området og praktisk politikkutforming, sier Kumar, som i tillegg til direktørstillingen ved NAKMI også er førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Tverrfaglig tilnærming

På dagsordenen for kommisjonen står blant annet oppbygging av dokumentasjon innen aktuelle spørsmål på feltet og å identifisere temaer for videre forskning. En tverrfaglig tilnærming skal legges til grunn, og inkluderer humanistiske, samfunnsvitenskapelige og medisinske perspektiver.

Kommisjonens sekretariat er lagt til University College London (UCL). Leder er briten Ibrahim Abubakar, professor i epidemiologi og direktør ved Institute of Global Health ved University College London. Instituttet er et ledende forsknings- og undervisningsmiljø på feltet global helse. Kommisjonen mottar finansiell støtte fra den britiske stiftelsen The Wellcome Trust.

Prosjektsammendrag og kommisjonens medlemmer (University College London)

Bakgrunnsartikkel i The Lancet (krever innlogging)

Tidsaktuelle temaer

The Lancet har i løpet av de siste 5-6 årene oppnevnt et tyvetalls tilsvarende kommisjoner viet tidsaktuelle temaer innen helse og medisin. I 2011 ble «The Lancet—University of Oslo Commission on Global Governance for Health» oppnevnt, med sekretariatsfunksjonen lagt til Universitetet i Oslo under ledelse av rektor Ole Petter Ottersen.

Kommisjonens anbefalinger, som ble fremlagt i 2014, munnet blant annet ut i opprettelsen av et fast rådgivningsorgan for global helseadministrasjon, The Independent Panel on Global Governance for Health. Panelet administreres ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo.

Av Ram Gupta
Publisert 21. des. 2016 14:05 - Sist endret 10. aug. 2021 14:25