Brukerne har innflytelse på forskning

– Det er ikke alltid det er samsvar mellom det brukerne sliter med og hva det forskes på. Brukermedvirkning bygger tillit til forskningen, sa statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Både forskere og brukere deltok på Norwegian Symptom Management Network (NORSMAN) 5. april.

Anne Grethe Erlandsen taler

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen åpnet seminaret.

– Brukermedvirkning er vesentlig i forskning i nettverket vårt fordi vi forsker på symptomer, som per definisjon er pasientenes opplevelser, sa nestleder i NORSMAN Anners Lerdal

Fra Høgskolen i Sørøst-Norge kom stipendiat Randi Semb for å fortelle om nytteverdien av brukermedvirkning i forskning på psykisk helse. Semb har også erfaring som brukerrepresentant. Hun presiserte den viktige kunnskapen brukerne har og at de må få vite hva de kan forvente når de deltar i forskningsprosjekter.

– Det er viktig at brukerne ikke bare blir et virkemiddel for å gjøre forskningen politisk korrekt, sa Semb

Randi Vad, spesialrådgiver i forskning Helse Sør-Øst sa seg enig i dette.

– Brukermedvirkning må tilrettelegges på en slik måte at den blir viktig både for forskerne og for brukerne, sa Vad.

Tidlig involvering er meningsfull involvering

Stan Papoulias taler

Stan Papoulias fra Kings College i London fortalte om brukerinvolvering i England. Hun listet opp fire punkter for hvordan brukere kan bidra i forskning.

  1. Endre fokus i forskningen
  2. Utvikle nye effektmål og vurderinger
  3. Introdusere nye tilnærminger til samme spørsmål
  4. Sikre at brukerinvolvering blir satt ut i praksis

Papoulias påpekte hvor viktig det er å vite hva det faktisk betyr for brukerne å ha det bra, slik at de kan komme med gode tilbakemeldinger til forskerne. 

– For at brukerinvolvering skal fungere må man ha tette bånd til samfunnet, og man trenger tid. Tidlig involvering er meningsfull involvering, sa Papoulias.

Just do it!

Marit Kirkevold, professor ved Universitetet i Oslo, fortalte om sentrale problemstillinger ved brukermedvirkning, og erfaringer fra rehabiliteringstjenesteforskning.

– Brukerne hjelper oss til å forstå at det vi tar for gitt ikke nødvendigvis er noe brukerne tar for gitt. Men også omvendt, sa Kirkevold.

Kirkevold har endret maktbalansen i flere av sine forskningsprosjekt fra et flertall av forskere til et flertall brukere. Og at det har vært en øyeåpner for forskerne.

Magne Nylenna taler

Magne Nylenna, fagdirektør i Folkehelseinstituttet fokuserte på fordelene ved brukermedvirkning i forskning.

– Brukerne får innflytelse på hva det forskes på. De får innsyn i hvordan forskning utføres, og de kan bidra til at forskning formidles og eventuelt implementeres bedre, sa Nylenna. 

– Brukermedvirkning, gjør det. Det er ikke et spørsmål om om, men om når. Just do it! - Magne Nylenna

Norwegian Symptom Management Network (NORSMAN) ble arrangert i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS), Oslo Universitetssykehus og Sørlandet Sykehus.

Av Andreas Witzøe (foto og tekst)
Publisert 19. apr. 2017 10:52