Demensforskningsprisen 2018 til professor Selbæk

Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningpris for 2018 gikk til Professor Geir Selbæk.

H. M. Kong Harrald overrakte Nasjonalforeningen for folkehelsens priser for hjerteforskning og demensforskning til professorene Kaare Harald Bønaa og Geir Selbæk (til venstre). Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen: Paal Audestad.

Professor Geir Selbæk ved Institutt for Helse og samfunn har fått Demensforskningsprisen 2018 for sin forskning på sammenhengen mellom legemiddelbruk og symptomforløp. Selbæks forskning har fått en reell betydning for mennesker med demens ved at hans funn nå er tatt inn i nasjonale og internasjonale retningslinjer.

 – Mennesker med demens er verdt å lytte mener prisvinneren i intervju med Nasjonalforeningen for folkehelsen. – Mitt anliggende er ikke å løse demensgåten, men å jobbe for bedre forebygging, behandling og oppfølging.

Formålet med Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser er å løfte, oppmuntre og bidra til forskning på demens og hjerte- og karsykdom. Prisvinnerne er forskere som har oppnådd betydelige resultater innen sine felt i Norge. Prisene består av et beløp på 200 000 kroner og et grafisk blad. Pengene skal komme forskningen til gode. I fjor fikk professorene Lars Gullestad og Tormod Fladby ved Institutt for klinisk medisin disse prisene.

Les mer

Av Silje Kile Rosseland
Publisert 7. feb. 2018 11:24 - Sist endret 7. feb. 2018 11:28