Instituttledervalget ved Helsam

Fristen for å sende inn forslag på kandidater til høstens instituttledervalg er 17. september. Valget starter 9. oktober.

Bilde av skilt som viser Institutt for helse og samfunn

I høst er det instituttledervalg ved Institutt for helse og samfunn.

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Et forslag skal undertegnes av minst fem personer med stemmerett. Ingen kan skrive under på mer enn et forslag til samme verv.

– Forslaget skal inneholde en begrunnelse for hvorfor kandidaten er egnet og sendes deretter til valgkomiteen, opplyser professor Ragnhild Hellesø som sitter i valgkomiteen ved Institutt for helse og samfunn.

Allmøte

Etter fristen for å fremme kandidater er gått ut, er det planlagt et allmøte. Dato for dette er satt til 21. september klokka 12-13.30 i auditoriet i Frederik Holst hus.

– På allmøtet kan du bli bedre kjent med kandidatene, forteller Hellesø.

Mer informasjon om valget, hvem som har stemmerett og stillingsbeskrivelse for instituttleder finner du her. Ta gjerne kontakt med valgkomiteen om du har spørsmål. Valgkomiteen består av: Professor Ragnhild Hellesø, Professor Bård Natvig, Rådgiver Line Løw, Student Tiril Seppola Reed.

Information in English.

Publisert 6. sep. 2018 08:41 - Sist endret 2. nov. 2018 09:29