English version of this page

Senter for global helse deler ut midler fra Relight

Forskergrupper med tilknytting til UiO kan søke Senter for global helse om Relight-midler på 300.000. Søknadsfristen er 30. november.

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Relight er et program designet for å gi utviklingsstøtte til forskergrupper hvor forskningen faller innunder paraplyen global helse. Senter for global helse skal fordele Relight-midler til tre ulike grupper som hver får 300.000 kroner fordelt over en treårsperiode.

– Relight har som mål å hjelpe forskergrupper med å bli globale ledere innen sitt felt.  Midlene fra Relight går til posisjonering av eksterne finansieringsprogram og gir en god mulighet for ambisiøse prosjektgrupper innen global helse, sier Ingeborg K Haavardsson, koordinator ved Senter for global helse ved UiO.

Hvem kan søke?

Det er krav om at minst en av deltakerne i søknaden har tilknytning til UiO. Prosjektgrupper med prosjektleder tilknyttet medisinsk fakultet vil ha en fordel. Faller et prosjekt innunder en av kategoriene One Health, Antimicrobial Resistance, Global Infectious Diseases, Global Digital Health, vil det også styrke søknaden.

– Selv om dette er faktorer som vil styrke en søknad, er ikke søkeprosessen utelukkende for disse gruppene. Alle UiO og OUS-tilknyttede prosjekter er velkomne til å søke om støtte fra Relight, sier Haavardsson.

Les mer om Relight her - RELIGHT – Research ExceLlence and Innovation in Global HealTh

Publisert 8. nov. 2018 13:23 - Sist endret 10. mai 2021 13:25