Fikk legeforeningens kvalitetspris 2021

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) ved Sigurd Høye og Morten Lindbæk mottok Den norske legeforenings kvalitetspris for prosjektet Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene.

ASP er et Nasjonalt kompetansesenter som har som formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge. Prosjektet Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene har konkret handlet om å utvikle og gjennomføre kvalitetsforbedringskurs for allmennleger.

– Prosjektet har pasientfokus, er klinisk- og samfunnsmessig nyttig og har ført til konkrete og målbare forbedringer. Prisvinnerne har vært pådrivere for å redusere unødvendig bruk av antibiotika, sa visepresident i Den norske legeforening, Anne-Karin Rime som delte ut prisen.

Kvalitetsprisen skal stimulere leger til kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid og er på 50 000 kroner.

– Den betyr svært mye for Antibiotikasenteret for primærmedisin. Vi ser på den som en honnør for et langvarig, stort og bredt prosjekt, og i tillegg som et «Lykke til» som gir oss ytterligere motivasjon til å ta vårt neste steg – å gå fra prosjekt til permanent kvalitetsforbedringssystem, sier Sigurd Høye, førsteamanuensis ved Avdeling for allmennmedisin og leder for ASP.

Les mer om saken på nettsidene til Den norske legeforening.

Publisert 4. juni 2021 10:45 - Sist endret 11. feb. 2022 13:53