Fikk lederpris for innsats innen allmennmedisin

Professor Jørund Straand er godt kjent for sin langvarige innsats for allmennmedisinens stilling i medisinutdannelsen og forskning på området. På tampen av 2020 fikk han Legeforeningens lederpris for innsatsen. 

bilde av Jørund Straand

Foto: Lisbeth Nilsen, Allmennmedisinsk forskningsfond.

– Det er positivt at ledelse på grunnplanet blir lagt merke til og verdsatt og ikke bare lederrollene som er høyere oppe i universitetets formaliserte struktur, sier Straand.

Han har vært leder for Avdeling for allmennmedisin ved UiO siden omorganiseringen I 2010, og i mange år som seksjonsleder før den tid.

Breddekompetanse som spisskompetanse 

– Som leder har det vært mitt mål å bidra til å synliggjøre allmennmedisin som et klinisk hovedfag; både innad ved fakultetet og i helsetjenesten. Allmennmedisinens spisskompetanse er dets breddekompetanse, både faglig tematisk og om egne pasienter. Fastlegekontorene er helsetjenestens største arena for diagnostikk, behandling og oppfølging. Likevel skjer svært lite av den kliniske forskningen her. Den viktigste forklaringen på dette misforholdet er at primærhelsetjenesten ikke har lovfestet ansvar for forskning og utdanning slik spesialisthelsetjenesten har hatt i nær 20 år. Det er dette som er «elefanten i rommet», sier Straand.

Styrket forskning i primærhelsetjenesten

Han er glad for å ha bidratt til å styrke forskning i primærhelsetjenesten, blant annet gjennom å hente inn eksterne forskningsmidler og ved å bedre rammevilkårene for kliniske studier.

–  Gjennom å arbeide frem et nasjonalt praksisbasert forskningsnettverk, Praksisnett, der vi har ansvar for det regionale nettverket i Sørøst-Norge, har også kliniske studier fått forbedrede rammevilkår i primærhelsetjenesten avslutter Straand.

–  Gratulerer! Dette er meget gledelig. Jørund har gjort en stor innsats for undervisningen i faget allmennmedisin - ikke minst når det gjelder opprettelse av Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin, sier Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet. - Han har også hatt ansvaret for å utvikle allmennmedisin-delen av vår avsluttende muntlige kliniske eksamen, forteller hun.

Selve prisoverrekkelsen vil skje i juni 2021. Les et lengre intervju med Jørund Straand i forbindelse med prisen på Legeforeningens nettsider.

Emneord: allmennmedisin, Primærhelsetjenesten Av Hanne Bjerknes
Publisert 6. jan. 2021 14:34 - Sist endret 7. jan. 2021 13:31