Spesialistgodkjenning til Helsam-utdannede innen avansert geriatrisk sykepleie

Flere av Helsams tidligere masterstudenter innen avansert geriatrisk sykepleie (AGS) har nylig fått tildelt spesialistgodkjenning av Helsedirektoratet.

To profilbilder samenslått til ett. Til venstre vises Jeppestøl, til høgre Kumlin.

Kristin Jeppestøl og Marianne Kumlin har fått spesialistgodkjenning som AGS. 

En spesialistgodkjenning fungerer som et kvalitetsstempel på at vedkommende har gjennomgått nødvendig utdanning både teoretisk og praktisk i tråd med forskriften om spesialistutdanning.

Forskriften trådte i kraft 1. februar 2020. Godkjenningen er i utgangspunktet avgrenset til en spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie, men åpnet opp for at sykepleiere med utdanning i avansert geriatrisk sykepleie (AGS) også kan søke dersom masterutdanningen er gjennomført etter 1. januar 2014, eller påbegynt før 31. desember 2020.

Profilbilde Ragnhild Hellesø
Professor Ragnhild Hellesø, leder for Avdeling for sykepleievitenskap. 

– Vi var spente på om AGS-ere ville få spesialistgodkjenning uten noe mer tilleggsutdanning. Det er veldig gledelig – men ikke overraskende - at AGS-utdanningen fyller kvalitetskravene, sier professor Ragnhild Hellesø, avdelingsleder ved Avdeling for sykepleievitenskap.

Avansert geriatrisk sykepleie gir sykepleiere spesialopplæring for systematisk behandling, oppfølging og iverksetting av forebyggende og helsefremmende tiltak overfor syke eldre i kommunehelsetjenesten.

– Vi oppfordrer de AGS-ere som ikke har søkt om godkjenning om å nå søke denne, sier Hellesø.

Nødvendig kompetanse

Det første kullet som ble uteksaminert som AGS-ere ved UiO var i 2014. I dette kullet var Marianne Kumlin og Kristin Jeppestøl – to av AGS-erne som nå har fått spesialistgodkjenning. Begge tar i dag ph.d. ved UiO innen eldreomsorgsforskning. Kumlin kombinerer ph.d.-arbeidet med en AGS-stilling i Nord-Odal kommune.  Jeppestøl arbeider i tildeleingstjenesten til Tvedestrand kommune og nyter godt av den faglige tryggheten som AGS-kompetansen har gitt. 

– Jeg benytter kompetansen hver eneste dag på alle nivå i kommunehelsetjenesten og jeg er stolt av at sykepleiefaget utvikles i takt med de utfordringene vi står ovenfor nå og i fremtiden. Sammen med de dyktige ansatte på Avdeling for sykepleievitenskap, har vi drevet pionerarbeid i en årrekke, for å utvikle en forståelse av rollen og hva vi kan bidra med, sier Jeppestøl. Kumlin slutter seg til Jeppestøls erfaringer. Hun presiserer at kompetansen særlig har bidratt til å styrke møte med pasienter som har sammensatte og komplekse helseutfordringer.

Det var Avdeling for sykepleievitenskap ved UiO som startet AGS-programmet – det første i sitt slag i Norge – i 2011. I arbeidet med å sikre at utdanningen har holdt et internasjonalt nivå samarbeidet programmet i flere år med University of John Hopkins i USA. I dag deltar de i et Nordisk-Baltisk utdanningsnettverk i videreutviklingen.

– Ekstra stolte er vi av å utforme rollen som AGS i egne kommuner, samtidig som vi har samarbeidet med Avdeling for sykepleievitenskap og bidratt med å utdanne flere AGS-ere som igjen har bidratt til å etablere nye masterprogram i Avansert klinisk sykepleie ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge. Erfaringen som vi har fått ved å kombinere den kliniske virksomheten med forskning vil vi videreføre etter at vi er ferdige med ph.d.-arbeidet vårt, sier Jeppestøl og Kumlin.

AGS-programmet ved UiO er vedtatt nedlagt ved UiO. De siste studentene uteksamineres i 2023.

Publisert 21. des. 2021 09:17 - Sist endret 21. des. 2021 09:17