Resultater fra instiuttrådvalget ved Institutt for helse og samfunn

Kandidatene er valgt til instituttrådet for perioden 2023-2026. Midlertidig vitenskapelig ansatte velges for ett år av gangen, og er valgt for perioden 01.01.2023-31.12.2023.

Instituttrådet ved Institutt for helse og samfunn består av: Tre fast vitenskapelig ansatte med tre vara, to teknisk-administrativt ansatte med to vara, og en midlertidig vitenskapelig ansatt med to vara (velges for ett år av gangen). 

Det er blitt valgt følgende representanter til instituttrådet for perioden 2023-2026:

 

 • Fast vitenskapelig ansatte: Eline Aas, Lisbeth Thoresen og Jonas Minet Kinge
  Vara 1: Randi Opheim Vara 2: Mette Kalager
 • Midlertidig vitenskapelig ansatte: Sigurd Maurud 
  Vara 1: Merete Kristin Tschamper Vara 2: Eva Margareta Aurén-Møkleby
 • Teknisk-administrativt ansatte: Line Løw og Kirsti Langvatn
  Vara 1: Helle Fritzsønn Vara 2: Birthe Neset
   

Valgdeltakelsen var henholdsvis 66 prosent for fast vitenskapelig ansatte, 23 prosent for midlertidig vitenskapelig ansatte, og 45 prosent for teknisk-administrativt ansatte.

Vi gratulerer alle kandidatene med valget, og ser frem til godt samarbeid i instituttrådet fremover. 

Valget ble gjennomført etter bestemmelsene i Valgreglement for Universitetet i Oslo.

 

Publisert 21. nov. 2022 15:58 - Sist endret 21. nov. 2022 15:58