Feiring av Institutt for helse og samfunn!

5. februar 2010 ble etableringen av Institutt for helse og samfunn markert med festtaler, musikalsk innslag og presentasjon av visjoner for instituttet.

Rektor Ole Petter Ottersen sa at det er sjeldent at et nystartet institutt har fått så mye drahjelp fra en stortingsmelding som av "Klima for forskning".
Fagområder som myndighetene prioriterer fremover finnes innenfor HELSAM.

Ekspedisjonssjef Helse- og omsorgsdepartement, Mari Trommald, sa at kommunehelsetjenesten bør være basert på forskning. Hun håper at forskning ved HELSAM vil bidra til at politikere tar kloke avgjørelser. Hun understreket spesielt behovet for å styrke forskning i primærhelsetjenesten.

Instituttleder Grete Botten og avdelingsledere Nina Vøllestad, Terje Hagen og Gerd Holmboe-Ottesen presenterte sine visjoner for instituttet.

Musikalsk innslag var ved Eline Monrad Vistven og Tone Skaali.

Publisert 9. feb. 2010 10:19 - Sist endret 12. feb. 2018 14:04